Nová přezimovací stanice pro netopýry

Členové Českého svazu ochránců přírody společně ve spolupráci se speleology vybudovali unikátní přezimovací stanici pro chráněné netopýry v Českém krasu nedaleko Berouna.

V České republice se volně vyskytuje 27 druhů netopýrů a všechny patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii silně nebo kriticky ohrožený druh. Jako hmyzožravci nemají v zimním období zdroj potravy, proto se ukládají k zimnímu spánku. K zimnímu úkrytu využívají netopýři někdy i lidské stavby nebo stromy. Netopýří kolonie mohou být tak bezprostředně ohroženy na životě probuzením v době zimního spánku při kácení stromů nebo při stavebních úpravách, kdy dochází ke zničení netopýřího zimoviště. Tehdy je vhodné zvířata raději přemístit do předem připraveného náhradního zimoviště.  Pro takové případy vybudovali ochránci přírody ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody Nyctalus společně se členy Speleologického klubu Praha, unikátní přezimovací stanici v lomu Chlum v Srbsku u Berouna.

Pro potřeby stanice byly využity podzemní prostory základny jeskyňářů v lomu Chlum, které svými mikroklimatickými podmínkami netopýrům pro zimování vyhovují. V prostorách byla vybudována podlaha a instalovány plastové regály, do kterých se umisťují plastové přepravky se zimujícími netopýry. Stanice se dovybavuje závěsy z netkané textilie, které umožňují regulaci teploty a větrání, teploměrem, vlhkoměrem a drobným sanitárním vybavením. Zimoviště lze uzamknout a zajistit tak vstup pouze oprávněným osobám, netopýry zde tak nikdo neruší. Pro všechny činnosti související s provozem stanice bylo potřeba vyřídit také veškera potřebná povolení.

Již během první zimy zde bylo umístěno k přezimování 228 netopýru, celkem 5 druhů. Netopýři  ve stanici zimovali až 140 dní, během této doby bylo provedeno 21 kontrol. Příliš hubení netopýři byli dokrmováni. Zvířatům byla pravidelně doplňována voda, čištěny misky, kontrolována teplota prostředí na zimovišti.  Na jaře pak proběhlo řízené probuzení ve vhodné době a většina netopýrů byla vypuštěna zpět do přírody nedaleko místa nálezu. Netopýři, které nebylo možné již pro jejich stav či následky zranění, vypustit, zůstávají v trvalé péči ochránců a jsou pak využíváni pro vzdělávací a výchovné prezentace. 

Na pomoc netopýrům lze přispět zasláním finančního daru na veřejnou sbírku „SOS netopýr – na záchranu a péči o nalezené, zraněné a hendikepované netopýry včetně netopýřích kolonií“, č. účtu 23 003 878 32/2010 Fio banka a.s.

Projekt na vybudování náhradního zimoviště netopýrů byl podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p., a program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Ivana Dejmala.