Český svaz ochránců přírody společně se svým generálním partnerem, společností NET4GAS, představili veřejnosti nový cíl vycházek nedaleko Šumperka. Jedná se o ptačí pozorovatelnu na břehu jednoho z Třemešských rybníků. V rámci programu Blíž přírodě tak bylo od roku 2007 zpřístupněno již 60 lokalit. Do důchodu se tento unikátní program ale ještě rozhodně nechystá!

Třemešské rybníky jsou pozůstatkem rozvoje rybníkářství na severní Moravě v 17. stol. Jedná se o soustavu rybníků, které jsou významnou přírodní lokalitou Šumperska.  Její bohatství spočívá zejména ve velkém počtu druhů ptactva, které se zde vyskytují, bez významu však není ani pro obojživelníky a další druhy živočichů. Není náhodou, že se zde pravidelně koná Vítání ptačího zpěvu a Podzimní festival ptactva. Místní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumperk proto vybudoval na břehu jednoho z Třemešských rybníků ptačí pozorovatelnu. Mezi ptáky, které zde trpělivý pozorovatel má šanci zahlédnout, jsou například chráněné druhy jako volavka bílá, ledňáček říční či bukáček malý, ale i široká paleta běžných druhů ptáků. Ty návštěvníkům představí spolu s dalšími zajímavostmi o lokalitě dva nové informační panely.
„Upozornit veřejnost i na takováto méně známá, avšak přírodně nesmírně zajímavé místa, je právě jedním z hlavních cílů programu NET4GAS Blíž přírodě,“ uvedla Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS.
 „Pro naši základní organizaci ČSOP Šumperk se nejedná jen o jednorázovou akci. Na Třemešských rybnících plánujeme další akce pro veřejnost, například úklid lokality v rámci kampaně Ukliďme svět, komentované vycházky do přírody a ve spolupráci s CHKO Jeseníky pořádání Dne ptactva. Rádi bychom se pustili i do obnovy stromových alejí na hrázi rybníku,“ doplnil předseda Českého svazu ochránců přírody Šumperk Marcel Minář. 
Ptačí pozorovatelna se nachází dva kilometry od Šumperka a zájemci ji najdou na východní straně Třemešských rybníků. V těsné blízkosti tu vede silnice z Šumperka do Třemeška. Na lokalitu se návštěvník dostane od železničního nádraží v Šumperku po modré turistické trase nebo po cyklotrase č. 6114.