Nová soukromá rezervace na Vysočině!

Českému svazu ochránců přírody se podařilo „za minutu dvanáct“ vykoupit část další ohrožené lokality – rašelinné louky Nad Svitákem na Jihlavsku.

Lokalita Nad Svitákem je součástí rozsáhlejšího komplexu rašelinišť a rašelinných luk západně od Jihlavy. Ještě v 80. letech se zde vyskytovaly takové vzácnosti, jako suchopýr štíhlý, ostřice blešní, všivec bahenní, prstnatec Fuchsův, rosnatka okrouhlolistá, bublinatka menší či bařička bahenní. O vlhké louky, které bývaly po staletí koseny či přepásány dobytkem, se však již více jak tři desítky let nikdo nestará. Postupně proto zarůstají a vzácné druhy rostlin a hmyzu mizí; mnohé z nich už tu řadu let nikdo neviděl. Věříme však, že ještě není pozdě navrátit těmto loukám jejich bývalou bohatost. Nelze s tím však příliš otálet. Je třeba co nejdříve prosvětlit porosty dřevin a zejména začít louky opět pravidelně kosit.

Vlastníci pozemků však, až na vzácné výjimky, nejeví o obnovení hospodaření žádný zájem a k možné spolupráci s ochránci přírody přistupují (po ne vždy vstřícném jednání „státních kolegů“ v minulosti) se značnou nedůvěrou. Naštěstí jsou někteří z nich ochotni pozemky alespoň prodat. Prozatím se nám podařilo vykoupit dva pozemky v samém srdci lokality o celkové výměře 1,5 ha. Péči o ně převezme místní pozemkový spolek Gallinago.
Rašelinné louky Nad Svitákem jsou již dvaadvacátou lokalitou, vykoupenou v rámci kampaně Místo pro přírodu. Celkem již bylo prostřednictvím výkupu díky darům stovek dárců za devět let trvání kampaně ochráněno přes 90 hektarů pozemků.

Další záchranné výkupy můžete podpořit i vy příspěvkem na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800. Symbolickou část zachráněné lokality můžete někomu dát i jako netradiční Vánoční dárek. Více informací naleznete na www.mistoproprirodu.cz.