Nové byty pro puštíky

Ochránci přírody z Plzeňska instalovali ve spolupráci s lesníky speciální budky pro naše nejvzácnější sovy puštíky bělavé v Českém lese.

Puštík bělavý je naše nejvzácnější sova. V minulém století u nás téměř vymizela. Proto již po několik desetiletí probíhají snahy ornitologů o její návrat do naší přírody. Současný výskyt v Čechách vychází z reintrodukčních programů u nás a v Německu. Její početnost v ČR je dnes odhadována do 50 párů. Vyskytuje se zatím jen ve dvou oddělených oblastech. Jedna je na Šumavě a druhou tvoří Beskydy, Javorníky a Vsetínské vrchy. Dle našich předpisů má nejvyšší míru ochrany, patří mezi kriticky ohrožené druhy živočichů.

 Ve snaze pomoci těmto sovám, vybrali ochránci přírody ve spolupráci s lesníky vhodné lokality v Českém lese pro instalaci 10 speciálních budek, kde by mohli puštíci bezpečně zahnízdit. Hnízdní budky věnovala partnerská organizace z Německa Verein für Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern, která se zabývá reintrodukčním projektem uvedeného druhu v Německu a má s nimi dobré zkušenosti. Na české straně v Českém lese zatím puštíci sice ještě nehnízdí, ale budky jsou umístěny v dosahu puštíků hnízdících na německé straně hranice, zvané Hornofalcký les (Oberpfälzer Wald).

Samotná instalace budek není jednoduchá. Umisťují se do výšky kolem 10 m nad zemí a využívá se k tomu speciální lezecké vybavení. Budky mají tři vletové otvory, voděodolnou střechu a jsou vybaveny sklopným zrcátkem, aby bylo možné provádět kontrolu obsazenosti, aniž by došlo k rušení hnízdících ptáků. Budky byly umístěny do zbytků zachovalých bukových porostů, kde mohou puštíci nalézt vhodné podmínky k životu. Informace o nich mají i lesníci, kteří tak mohou zohlednit jejich potřeby při plánování lesnických prací. Lokalita bude dále sledována. Puštíky ohrožuje zejména úbytek starých bukových porostů a rušení v době hnízdění.

 Puštík bělavý je po výru velkém naší druhou největší sovou. Rozpětí křídel může dosáhnout až 170 cm. Je známý tím, že si urputně brání své hnízdo. Věříme, že jsme umístěním budek učinili další krok k usídlení těchto zajímavých sov i na české straně Českého lesa a k podpoře biologické ochrany zdejších lesů proti hlodavcům.

Projekt Hnízdní podpora puštíka bělavého v Českém lese byl podpořen v národním programu Českého svazu ochránců přírody Ochrana biodiverzity. Generálním partnerem tohoto programu jsou Lesy České republiky, s.p., a program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Ivana Dejmala.