Nově otevřená lokalita Vodní svět v Českém lese

Jedinečný život lesních rybníčků Na Kolmu přibližuje od začátku října návštěvníkům Českého lesa nová naučná stezka Vodní svět. Okružní stezka, dlouhá necelé 2 km, seznamuje zájemce prostřednictvím informačních tabulí a několika pozorovatelen s bobrem a dalšími zajímavými obyvateli tohoto „ztraceného“ místa.

Opuštěné rybníky, které založil pro chov pstruhů ve 20. letech 20. století poslední majitel panství Lesná, osídlil v roce 2005 náš největší hlodavec, kriticky ohrožený bobr evropský. Do Českého lesa se bobři vrátili   v 90. letech minulého století. Dnes tu žije asi 44 rodin, což odpovídá přibližně 220 jedincům.  

Že jsou rybníky Na Kolmu ideálním místem pro pozorování tohoto zajímavého živočicha, si všimli lidé z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) a iniciovali vznik pozorovatelny, která je součástí nové naučné stezky.  Protože ke slavnostnímu otevření naučné stezky a zpřístupnění lokality veřejnosti došlo tuto říjnovou neděli, měli již první trpěliví návštěvníci příležitost bobra spatřit. O tom, že se tu bobr zabydlel, svědčí i jeho pobytové znaky, jako převážně pokácené stromy, okusy nebo skluzy po celé trase stezky.
Bobr ale není jediný atraktivní živočich, který Na Kolmu žije. Rybníky obývají různé druhy obojživelníků, jako například čolek obecný nebo čolek horský. Významná je tu také populace zelených skokanů. I tyto zástupce obojživelníků mohou návštěvníci pozorovat ze speciální plošiny na jednom z rybníčků.

 Na stezce nechybí interaktivní prvky pro malé návštěvníky a tabule, na kterých se zájemci dozví spoustu zajímavých informací nejen o této nádherné lokalitě, ale i o jejích obyvatelích.

Naučnou stezku Vodní svět zrealizovala ZO ČSOP Sylva Lunae ve spolupráci s NET4GAS, s.r.o., generálním partnerem ČSOP, v rámci projektu „NET4GAS. Blíž přírodě“ a díky  „Programu 2000“ Lesů ČR, s.p. Na přípravě stezky se podílela Správa CHKO Český les a lesní správa Přimda.

Bližší informace:

ZO ČSOP Sylva Lunae, Barbora Nováková, 776041817 , e-mail:
Kancelář ÚVR ČSOP: Petr Stýblo, 602395473, e-mai: