Nový turistický cíl Bílých Karpat – mokřad s nejbohatším výskytem orchideje prstnatce pleťového

Slavkov u Uherského Hradiště (26. srpna 2012) – Český svaz ochránců přírody (CSOP) se svým generálním partnerem, společností NET4GAS, představili veřejnosti další přírodní lokalitu. Mokřadní louka láká návštěvníky na vzácné rostliny, obnovenou studánku s posezením i hadí líheň.

Lokalita čítající půl hektaru byla zachráněna roku 2007 díky úsilí paní Vlasty Ondrové – předsedkyně a zakladatelky základní organizace ČSOP Pantoflíček. Mokřad byl tehdy kosen traktorem a podmáčené podloží způsobilo čas od času jeho zapadnutí. K jeho vysvobození bylo potřeba traktorů dalších a tak docházelo k devastaci lokality. Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Bílé Karpaty se jej z tohoto důvodu rozhodla vyřadit roku 1996 ze sítě chráněných území. „S neblahým osudem území jsem se ale nemohla smířit, a tak jsem došla k rozhodnutí směnit pole po rodičích za tento mokřad,“ uvedla Vlasta Ondrová. Místo se tak zařadilo ke stále rostoucímu počtu „soukromých rezervací“ v České republice. Dnes ČSOP Pantoflíček pečuje o lokalitu sám a zajišťuje pravidelné kosení malou sekačkou.
Stav mokřadu se zlepšil natolik, že zde CHKO Bílé Karpaty plánuje opět vyhlásit maloplošné chráněné území i s navazujícím údolím potoka Kasivce. Vždyť za čtyři roky se výskyt orchideje prstnatce pleťového zvýšil šestkrát (z 500 na 3000 jedinců).
„Je krásné vidět, že odhodlání a nasazení dobrovolníků přineslo takové výsledky. A těší nás, že již šestým rokem můžeme takovým projektům v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě pomáhat,“dodal Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS.
Z vzácných  rostlin se zde dále vyskytuje například drobná luční kapradinka hadilka obecná a orchidej hlavinka horská, která je obzvlášť citlivá na kvalitu půdy. Mokřadní rostliny vyhledává také množství různých motýlů. Mezi obyvatele louky patří také kuňka obecná a mlok skvrnitý. Pro hady a ještěrky zde byla vybudována hadí líheň-která vypadá jako ohrazené ohniště. Více informací nejen o ní je možné nalézt na nové informační tabuli stojící hned u louky.
K louce vzdálené cca 5 km se lze dostat jak pěšky tak na kole po příjemné cestě vedoucí lesem. Nejen sportovci, ale i běžný výletník jistě ocení možnost občerstvení u studánky s přírodním posezením na špalcích.

Bližší informace:
Kancelář ÚVR ČSOP
Lucie Matulová
tel.: 731 760 872
e-mail: