Nový turistický cíl Brněnska – Panská skála u Habrovan

Habrovany (13. 11. 2011) – Novou lokalitu na Brněnsku zpřístupnil dnes Český svaz ochránců přírody společně se svým generálním partnerem, společností NET4GAS. Jedná se o opuštěný lom se soustavou tůněk – přírodní památku Panská skála.

Když se tu v sedmdesátých letech přestal těžit stavební kámen, osamocené místo se pomalu začalo vracet do rukou přírody. Časem se tu vytvořil systém vzájemně propojených bezodtokových tůněk, napájených částečně srážkami, částečně i vodou podzemní. 
Motivem pro vyhlášení této lokality za přírodní památku byl fakt, že si ji vybralo jako místo rozmnožování několik vzácných druhů obojživelníků.  Mezi obyvatele tůněk a přilehlého okolí patří čolek horský i obecný, skokan hnědý či rosnička zelená. Ze zajímavějších rostlin se zde vyskytuje vraní oko čtyřlisté.
Dva nově nainstalované informační panely představí návštěvníkům nejen zdejší živou přírodu, ale poskytnou i geologický pohled na tuto zajímavou lokalitu, kde jsou k vidění usazeniny dávného prvohorního moře. Návštěvníci se dozví i o zkamenělinách, nacházejících se v okolí, či o historii těžby v lomu.  „Chceme zdejším i turistům přiblížit nedávnou historii lomu, ale i dobu, kdy tu ještě bývalo moře.“ uvedla Hana Drobníčková z místní organizace ČSOP Pozořice. A Jan Nehoda, jednatel společnosti NET4GAS, dodává: „Jsem rád, že se nám podařilo představit díky programu NET4GAS Blíž přírodě Přírodní památku Panská skála veřejnosti. Cíl vycházek a výletů tak konečně ukáže lidem o jak zajímavé a bohaté místo hodné ochrany se jedná.“
Zájemci se sem nejlépe dostanou z vesnice Habrovany, která je vzdálená cca 1,5 km. Od památné Lípy Márinky, stojící vedle kostela, pokračujte po hlavní silnici do mírného kopce. Po cca 200 metrech odbočuje vlevo nezpevněná cesta, kterou zvládne absolvovat i cyklista nebo rodina s kočárkem a dětmi. K lomu je to necelý kilometr.

Bližší informace:
 
Lucie Matulová                             
Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP tel.: 222 516 115
e-mail: