Nový turistický cíl nedaleko Prahy – ptačí pozorovatelna u Litovického rybníka

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) společně se svým generálním partnerem NET4GAS představili veřejnosti nový cíl vycházek nedaleko Prahy. Jedná se o ptačí pozorovatelnu na břehu Litovického rybníka. V rámci programu Blíž přírodě tak bylo zpřístupněno již 47 lokalit a letos se chystá otevření dalších osmi.

Litovický rybník je součástí přírodní památky Hostivické rybníky. Nachází se ve Středočeském kraji, nedaleko západní hranice hlavního města Prahy. Přírodní památka chrání kromě zdejších rybníků i přilehlé lesní a mokřadní pozemky. Hlavním důvodem ochrany této lokality je řada hnízdících i celoročně žijících ptáků.

Oblastí Hostivických rybníků prochází netypická 2,5 km dlouhá naučná stezka. U vstupů na stezku jsou nainstalovány informační tabule s mapou trasy. Jednotlivá zastavení cesty jsou však v terénu vyznačena pouze čísly, průvodce trasou najdou návštěvníci na internetu.

Na třetím zastavení této trasy vznikla nová ptačí pozorovatelna, která umožňuje sledovat ptáky na hladině Litovického rybníka i v pobřežních porostech. Rozšíření rákosin při břehu rybníka totiž zabránilo výhledu na vodní hladinu. Pozorovatelna tak rozšiřuje možnosti vycházkových tras užívaných turisty i občany města Hostivice. „Na pozorovatelně si návštěvníci mohou za pomoci infotabule s fotkami a informacemi o jednotlivých druzích snadno zjistit, kterého z ptáků právě vidí,“uvedl Jiří Kučera ze ZO ČSOP Hostivice.

„Na projektu ptačí pozorovatelny je dobře vidět poslání programu Blíž přírodě. Lidé jsou tu přírodě skutečně blíž, ptáky vidí díky vyvýšené plošině pozorovatelny z větší blízkosti a něco se o nich mohou nenáročnou formou dozvědět,“dodal Jen Nehoda, jednatel společnosti NET4GAS.

Na Litovickém rybníku pravidelně hnízdí kachny, labutě, poláci, potápky, lysky či slípky. Pravidelně sem přilétají, obvykle v období jarního či podzimního tahu, kormoráni, volavky kopřivky, čírky, kulíkové, rackové nebo ledňáčci.

Přijďte i Vy na přejemnou procházku kolem rybníků a nezapomeňte dalekohled!