Oáza pro čápy u Dvora Králové nad Labem vyhrála díky obrovské podpoře veřejnosti

Český projekt na obnovu mokřadů pro čápy a další ubývající druhy živočichů zvítězil v evropské soutěži vyhlášené při příležitosti 90. výročí založení logistické skupiny Raben Group zaměřené na podporu aktivit v oblasti životního prostředí. Ve velmi těsném finále s německým projektem na ochranu netopýrů zvítězil ten český díky více než 283 tisícům hlasů.

“Projektu velmi pomohla vlna podpory ze strany milovníků čápů nejen z České republiky, ale doslova z celého světa od Polska až po Japonsko. Zejména příznivci mediálně i veřejností velmi sledovaného případu záchrany čapích mláďat v Mladých Bucích pomohli rozhodující měrou projektu vyhrát,” říká David Číp ze Záchranné stanice pro zraněné živočichy v Jaroměři. Projekt na podporu čápů získá od společnosti Raben Group finanční grant, který bude moci čerpat 3 roky.

Aby čápi měli čím krmit mláďata, potřebují dostatek mokřadů, podmáčených luk a pastvin, kde mohou lovit potravu. Pokud bude dost vodního hmyzu, žab, slepýšů a užovek, nebudou mláďata čápů trpět hlady. Díky tomu by se opět mohli čápi vracet do nížin, ze kterých je vyhání chybně nastavená zemědělská politika s velkými lány řepky a kukuřice. Pokud se začne v krajině dařit čápům, začne se dařit i přírodě samé a tím i člověku, který potřebuje mokřady jako klimatizaci, prevenci před suchem a povodněmi, i jako úložiště skleníkových plynů.

Projekt oázy pro čápy podporují i zástupci města Dvůr Králové nad Labem včetně pana starosty, ale také „africký““ Safari park Dvůr Králové.

„“Naši čápi v Africe zimují a tím symbolicky propojují oba kontinenty. Kéž by tak čápi pomohli i lépe propojovat člověka s přírodou