Obnovené tůně na Valašsku čekají na své obyvatele

Drobné vodní plochy mají pro přírodu velký význam. Díky programu Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Ochrana biodiverzity se od roku 2010 v krajině objevilo 58 nových nebo obnovených tůní, 18 z nich na Valašsku. Letos to byly například čtyři obnovené tůně v pohoří Javorníky v CHKO Beskydy, které budou sloužit jako útočiště pro obojživelníky a bezobratlé živočichy.

Tůně mají svůj život, vznikají a zanikají. Bohužel v současné době spíše jen zanikají – zazemňují se, zarůstají -, protože k přirozenému vzniku nových nejsou vhodné podmínky (regulované vodní toky, zpevněné povrchy…). Proto musí pomoci člověk. Mnohdy i prostřednictvím techniky, které je obecně vnímána pro přírodu spíše jako hrozba. Tři zazemněné tůňky v údolí Provazné u Halenkova a  jedna v závěru údolí Kýchová v Huslenkách tak byly letos obnoveny pomocí kráčejícího bagru. Na realizaci spolupracovala základní organizace ČSOP Javorníček s pracovníky Lesní správy Vsetín.
Tůňky mají velký význam pro místní populace chráněných obojživelníků, pravidelně se zde rozmnožuje čolek horský, ropucha obecná, skokan hnědý, skokan štíhlý, kuňka žlutobřichá a dokonce kriticky ohrožený čolek karpatský. Domov zde najde i řada vodních bezobratlých živočichů, jak třeba vážky, šídla a šidélka, potápníci, znakoplavky, klešťanky, bruslařky, chrostíci nebo vodní měkkýši.

Jelikož většina vzácných obyvatel tůní preferuje tůně osluněné, byl v Kýchové  společně se sedimenty odstraněn i nálet vrb a dalších dřevin, přímo z tůně pak rozsáhlý porost orobince širolistého.

Projekt Obnova a hloubení třech tůní pro rozmnožování obojživelníků v Halenkově – Provazném jedním z téměř dvou set projektů realizovaných v roce 2015 v rámci programu Ochrana biodiverzity. Ten je pravidelně finančně podporován Lesy ČR coby generálním partnerem programu, ale také Ministerstvem životního prostředí.