Ochrana zemědělské půdy? Spíš chtějí senátoři nahrát developerům!

Vláda minulý týden schválila novou Státní politiku životního prostředí do roku 2020. Senát dnes navrhuje novelu Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která je s ní v naprostém rozporu. Projde-li tento návrh, ohrozí to nejcennější přírodní zdroje – úrodnou půdu a vodu.

Zemědělská půda – a to mnohdy bohužel i ta nejkvalitnější – neustále vinou výstavby ubývá. Ročně ji zmizí přes 3000 hektarů! Novou výstavbu pochopitelně zakázat nelze. Je však nutné ji regulovat, abychom za několik let nezjistili, že již žádná pole a louky v republice nemáme. Hlavním nástrojem je územní plánování, významnou roli v této regulaci však hrají i tzv. odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (laicky řečeno, poplatek za to, že je investorovi povoleno část zemědělské půdy zničit). Tyto odvody jsou trnem v oku developerům.

Odvody stanovil zákon 334/1992 Sb., nebyly však příliš vysoké a svoji regulační funkci neplnily dobře. Trvalo téměř dvacet let, než se podařilo v roce 2011 odvody zvýšit. Že jde o významný krok pro ochranu naší krajiny i zajištění surovinové soběstačnosti si uvědomuje i vláda. Proto v nově schválené Státní politice životního prostředí České republiky výslovně jako jeden z cílů uvádí: „Udržet současnou výši odvodů za hektar za odnětí ze zemědělského půdního fondu bez výjimek (tj. výše základních odvodů za hektar se bude měnit pouze při změnách úředních cen zemědělských pozemků).“ Pro některé poslance a senátory je zjevně zájem developerských společností a stavebních lobby důležitější, než zájem veřejnosti. Snahy o opětovné snížení poplatků na sebe nenechaly dlouho čekat. Několik poslanců se ho pokusilo protlačit formou „oblíbeného“ přílepku již vloni na jaře. Když se nezadařilo, byl velmi podobný návrh na novelizaci Zákona o ochraně zemědělského půdního fondu předložen senátory Veronikou Vrecionovou, Jiřím Bisem, Pavlem Eybertem, Adolfem Jílkem, Milošem Malým a Petrem Pakostou jako návrh senátního zákona. Prošel bez zásadnějších připomínek třemi výbory a jeho projednávání jde v těchto dnech do finále.

Nejparadoxnější na právě projednávaném senátním návrhu novely je, že nejvíce snižuje poplatky v případě výstavby průmyslových a skladových areálů na pozemcích, které mají velký význam pro akumulaci vody v krajině či slouží jako ochranná pásma vodních zdrojů – tedy v místech, které by měly být dvojnásob chráněné proti zbytečné výstavby, neboť kromě nevratného zničení zemědělské půdy ohrožují i zdroje pitné vody. Vždyť co může koloběh vody v krajině narušit víc, než právě velkoplošná zástavba průmyslovými areály, skladovými halami a zpevněnými manipulačními plochami.

Český svaz ochránců přírody dnes vyzval senátory, aby tento návrh, který jde jednoznačně proti zájmům veřejnosti, nepodpořili.

Příloha: dopis ČSOP senátorům

Podklady:
Senátní tisk č. 392 – návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Státní politika životního prostředí České republiky 2012–2012