Ochránci přírody podporují vzácné druhy hmyzu v bělokarpatském Vyškovci

Lesy v okolí Vyškovce v Bílých Karpatech jsou naprosto jedinečné. Vyskytují se tu totiž hned dva z našich nejvzácnějších druhů hmyzu – motýl jasoň dymnivkový a brouk tesařík alpský. Členové zdejší základní organizace Českého ochránců přírody ve spolupráci s místní správou CHKO a vlastníky lesů se společně snaží tyto vzácné druhy v lokalitě udržet. Mimo jiné proto pro ně i uzpůsobují zdejší lesní hospodaření.

 Pro jasoně dymnivkového je životně důležitou rostlinou dymnivka dutá. Její rozšíření zde ochránci přírody podporují mozaikovou sečí, péčí o lesní a hájové lemy i vytvářením příležitostných světlin ve zdejších bukových lesích.  Tesaříka alpského zase podporují tím, že na příhodných místech ponechávají v terénu zlámané kmeny a větve buků a dokonce část silnějšího dřeva z polomů i těžeb neodvážejí, nýbrž umísťují na prosvětlených místech. Toto dřevo slouží jako úkryt i potrava pro larvy tesaříků.

Díky uvedeným opatřením se zde po několika letech populace obou druhů významně zvětšila. Tyto aktivity jsou součástí programu Ochrana biodiverzity, který podporují Lesy České republiky a Ministerstvo životního prostředí.

 Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Lesy České republiky (LČR) je dlouhodobá – letos probíhá již 13. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.