Ochránci přírody s pomocí programu NET4GAS Blíž přírodě zachránili alej u Buchlovic

Buchlovice, 11. 9. 2014 – Členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v rámci podpory programu NET4GAS Blíž přírodě vdechli Aleji pod Hořínkovou hájenkou nový život. Díky místním nadšencům se podařila zachránit javorová alej, o které se mohou návštěvníci dozvědět z nové informační cedule nebo si odpočinout na novém posezení cestou na hrad Buchlov.
Alej byla založena na počátku 20. století tehdejšími pány hradu Buchlova z rodu Berchtoldů. V rámci ozeleňovacích prací širšího okolí hradu byla vysázena i tato dvouřadá javorová alej, které se dostalo honosného jména „Rytířská cesta“. Užší chodníček sloužil pro pěší, širší dlážděná cesta podél aleje sloužila pro koňské povozy. Během 20. století však alej zarůstala náletovými dřevinami a celkově pustla. Až ČSOP Buchlovice, který provozuje i místní záchrannou stanici pro volně žijící zvířata, se pustil spolu s několika příznivci do citlivého ošetření stovky stromů a výsadby téměř 50 nových stromů. Alej je nyní dlouhá 460 metrů.
Alej se nachází na žluté turistické trase vedoucí na hrad Buchlov. Tato cesta je turisty velmi oblíbena a ročně tu projde tisíce lidí.  „Právě proto, zde byla zpevněna cesta, tak aby návštěvníci nechodili přes obnažené kořeny stromů,“ řekl Martin Tomešek ze ZO ČSOP Buchlovice a zároveň dodal, že vybudovali v místě také informační panel a posezení, aby se návštěvníci dozvěděli něco o historii a důležitosti alejí v krajině.
Alej jako krajinný prvek je důležitým životním prostředím a migrační cestou pro faunu i flóru.  Je tvořena dvěma druhy dřevin: javorem klenem a javorem mléčem. V dutinách starých stromů hnízdí četné druhy ptáků, jako je lejsek, brhlík, strakapoud a další druhy ptáků, kteří zde hledají potravu. Dutiny stromů využívají k přezimování kolonie netopýrů a ve starém dřevě se vyvíjí vzácný hmyz, jako např. zlatohlávek skvostný nebo roháč obecný. Díky obnově aleje a přísunu slunečních paprsků se znovu objevily i mnohé rostliny, z nichž je možné jmenovat například prvosenku, orsej, blatouch bahenní nebo orchidej bradáček vejčitý.
„Budovat dlouhé naučné stezky nebo i malá zastavení, jakým je Alej pod Hořínkovou hájenkou, má smysl, a proto ochránce v těchto aktivitách v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě podporujeme. Dozvědět se informace o přírodních zajímavostech a významu Aleje, zastavit se a posedět, ocení zajisté nejen místní, ale i turisté, kteří na tuto pozoruhodnou lokalitu narazí,“ řekla Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS, která je výhradním přepravcem plynu v ČR a na přírodu myslí i nad rámec svých zákonných povinností.  
Návštěva aleje je obzvláště krásná na podzim, kdy se zbarví stromy a rozkvetou fialové květy ocúnů.

Kontakt:

Kancelář ÚVR ČSOP, Lucie Matulová, tel.: 731 760 872

ZO CSOP Buchlovice, Martin Tomešek, tel.: 732 943 438