Ochránci přírody z Prahy

Český svaz ochránců přírody v Praze

Působení Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v hlavním městě má tradici již od založení svazu v roce 1979. V současné době v hlavním městě působí tři desítky základních organizací s téměř tisícovkou členů. Některé „základky“ fungují nepřetržitě již desetiletí, ale vznikají i organizace nové. Věnují se dle svého zaměření pestré činnosti od péče o pražská chráněná území a ochranu živočichů, přes provoz ekocenter a poskytování ekoporadenství až po práci s dětmi a mládeží v oddílech mladých ochránců přírody.

Aktuálně: Ochraňme přírodní parky v Praze!

V závazném termínu do 30. června 2022 letos proběhlo tzv. veřejné projednání nového územního plánu. Právě nyní se rozhoduje o budoucnosti velké části pražské přírody. Zástupci ČSOP byli v 90. letech u vzniku myšlenky pražských přírodních parků a jejich osud jim není lhostejný ani dnes. Naším záměrem je podání tzv. věcně shodných připomínek a námitek prostřednictvím zástupce veřejnosti podpořeného 200 podpisy občanů. Cílem je snížení možné zástavby cenných území této pražské přírody a krajiny.

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili!

Podařilo se nám v krátké době tří týdnů nasbírat celkově 241 podpisů ochránců přírody a dalších Pražanů a v řádném termínu jsme podali věcně shodné připomínky. Současně jsme zmocnili zástupce veřejnosti k podání dalších námitek k návrhu návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) na ochranu krajinného rázu a ochrany pražských přírodních parků:

Děkujeme všem zapojeným jednotlivcům, dobrovolníkům i připomínkujícím odborníkům za vypracování námitek a podání do veřejného projednání pražského územního plánu.

Do celé této bezodkladné aktivity se spojilo a zapojilo celkem 12 základních organizací ČSOP z Prahy. Děkujeme členům těchto organizací:

 • Dům ochránců přírody v Praze – ZO ČSOP
 • ZO ČSOP 01/02 TARAXACUM
 • ZO ČSOP Botič – Rokytka
 • Český svaz ochránců přírody Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí
 • 01/14 ZO ČSOP „NATURA QUO VADIS?“
 • ZO ČSOP Nyctalus
 • Český svaz ochránců přírody ZahraBarr
 • ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
 • Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka – Lysolaje
 • 01/71 ZO ČSOP KONIKLEC
 • 01/85 ZO ČSOP DINOSAURUS
 • Český svaz ochránců přírody 01/87 STROM

Tuto aktivitu pražských ochránců přírody jako projekt Ochraňme přírodní parky v Praze! podpořila Nadace VIA z programu Místo, kde žijeme – Rychlé granty.

Kontakty

Pražští členové Ústřední výkonné rady ČSOP:

Milan Maršálek
01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“
e-mail:
tel.: 732 527 171

Lukáš Tůma
01/64 Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka – Lysolaje
email:
tel.: 736 738 704

Vojtěch Koštíř
01/63 ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
e-mail:
tel.: 603 598 341

Seznam pražských základních organizací ČSOP

facebook.com/csoppraha