Ochránci přírody zvou k sirným studánkám u Zádveřic

Dnes byl veřejnosti představen nový zajímavý turistický cíl Zlínského kraje – několik upravených sirných vývěrů, spojených naučnou ministezkou. Stezka byla vybudována a některé studánky upraveny Českým svazem ochránců přírody z Valašského Meziříčí  v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.

Sirné prameny jsou typickým a unikátním přírodním fenoménem východní Moravy. Setkáme se s nimi v příhraničním pásu zhruba od Hostýnských vrchů po Kyjov. Mimo Západní Karpaty se sirné, sirovodíkové či sulfanové vody v ČR vyskytují jen ojediněle, a právě proto bychom jim měli věnovat péči a pozornost. Typický je pro ně zápach připomínající zkažená vejce způsobený uvolňováním plynu sirovodíku (sulfanu), který jim vysloužil řadu nelichotivých přezdívek jako třeba záprtkovice, vajcová voda, prdlavá voda, smrďavka, nebo i štyngár (z německého stinken = smrdět). Dříve byly velmi oblíbené v lázeňství, protože mají široké spektrum příznivých účinků: koupele se využívají k léčení ortopedických, revmatologických, neurologických a kožních onemocnění, např. lupénky a dermatóz, a dokonce i únavového syndromu. Pitná kúra zase pomáhá při žaludečních obtížích. Sulfanovou vodu můžete využít i k přípravě výborné černé kávy – při vaření vyprchá sulfan, a tedy i jeho zápach, ale ve vodě zůstávají minerály, které zlepšují chuť kávy.

Několik téměř neznámých, ale kvalitních a poměrně vydatných sirných pramenů vyvěrá v Zádveřicích-Rakové na Zlínsku. Český svaz ochránců přírody Valašské Meziříčí připravil krátkou (cca 2 km) vycházkovou trasu „Chodníček za sirnými studánkami“, která zpřístupňuje pět minerálních pramenů vyvěrajících podél koryta Horského potoka. Trasa je jednosměrná, vyznačená jako naučná stezka se dvěma zastaveními a dvěma nástupními místy. Prvním je autobusová zastávka Zádveřice, paseky, odkud stezka vede ke studánce U Staré Hájenky a dále lesem k asi kilometr vzdálené Sirkovici – nejvydatnějšímu a nejčistšímu sirnému pramenu v okolí obce. Nad Sirkovicí je druhé nástupní místo, odstavné parkoviště u silnice vedoucí do Luhačovic. Dále stezka pokračuje podél potoka ke dvěma pramenům vzdáleným pouze metr od sebe a končí o něco výše u Jurčákova pramene. Ten se podle informací hajného Františka Jurčáka dříve využíval k lidovým léčebným účelům.

V projektu, který byl finančně podpořen v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, byly kromě vyznačení stezky zastřešeny také tři z pěti pramenů a u tří studánek si turisté mohou odpočinout na nových dřevěných lavičkách. „Čtvrtou studánku nedávno zastřešila sama obec a o pátou se stará pan Vladimír Hurta. Místním lidem patří také poděkování za vydatnou pomoc při přípravě stezky a starostovi Zádveřic za přemostění potoka a terénní úpravy nezbytné pro zpřístupnění trasy. Na východní Moravě byly v posledních desetiletích opuštěny a zapomenuty početné prameny drobných sulfanových vod, proto je dobře, že v Zádveřicích se na ně nezapomíná a obyvatelé obce o ně pečují a udržují je.“ zdůrazňuje Jiří Jurečka z valašskomeziříčské organizace Českého svazu ochránců přírody.

„Jsme velmi rádi, že náš program Blíž přírodě pomohl obnovení takovéhoto unikátního místa. Věřím, že ho lidé budou rádi navštěvovat a že i díky tomu neupadne opět v zapomnění,“ přidává Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS.