Opuštěný vápencový lom ochránci přeměnili na žabí ráj a vybavili vyhlídkou pro návštěvníky

Vlašim; 20. června 2016: Ochránci přírody dnes slavnostně otevřeli dříve zanedbaný vápencový lom v Jinošovském údolí u Vlašimi. Vytvořili zde nové tůně pro obojživelníky a pro návštěvníky připravili informační tabule a vyhlídku do lomu. Jedná se již o třináctou lokalitu ve Středočeském kraji zpřístupněnou v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, celkem již sedmdesátou pátou v ČR.Starý Jinošovský lom sloužil ještě před asi 60 lety jako zdroj vápence pro výrobu vápna i pro stavební účely. Po ukončení těžby lom postupně zarostl dřevinami a další vegetací, která vytlačila řadu vzácných druhů rostlin a živočichů, zejména obojživelníků. Díky tomuto projektu se lom opět stal nejen domovem obojživelníků, ale také zajímavým cílem vycházek. Úpravu lomu i vybavení pro návštěvníky zajistil Český svaz ochránců přírody (ČSOP) Vlašim v rámci celonárodního programu NET4GAS Blíž přírodě.„Revitalizaci Jinošovského lomu jsme připravovali dva roky. Museli jsme upravit terén dna a odstranit spoustu odpadků. Pak teprve následovalo vyhloubení tůní pro obojživelníky. Nakonec jsme lom vybavili vyhlídkou a informačními tabulemi pro návštěvníky. Chceme, aby lidé věděli o důležitosti právě takovýchto lokalit pro přírodu, a doufáme, že si pozorováním obojživelníků obohatí vycházky do Jinošovského údolí,“ řekl Karel Kříž z ČSOP Vlašim.Co zajímavého v lomu uvidíte? Že se nově vytvořené tůně obojživelníkům líbí, dosvědčuje množství pulců, které v nich můžeme touto dobou pozorovat. Žijí zde např. kuňky ohnivé, čolci obecní a horští, několik druhů skokanů. Slunné skalní stěny obývají ještěrky obecné. Tři informační tabule jsou věnovány nejen obojživelníkům, ale i rostlinám, geologii a historii lomu. Barvu a strukturu zdejšího šedého vápence lze nejlépe pozorovat na vybroušené části skály opatřené infotabulkou. Na všech informačních tabulích provází zejména mladší návštěvníky permoník Jinoš.„Již desátým rokem jsme generálním partnerem ČSOP. Dnes zpřístupněná lokalita v rámci našeho programu nás opět přivádí na pozoruhodné místo naší přírody, o kterém bychom leckteří z nás ani nevěděli,“ dodala Zuzana Kučerová z NET4GAS. Lokalita se nachází v  Jinošovském údolí jižně od Vlašimi. V blízkosti vede silnice 125 z Vlašimi na Louňovice pod Blaníkem. Na lokalitu se návštěvník dostane po červené turistické značce z Vlašimi vedoucí do obce Kondrac, za rozcestím V Jinošově sejde ze značky a jde po cestě kolem rybníků k lomu. GPS: 49.6805108N, 14.9007869E