Otevřený dopis ČSOP k současné situaci na Šumavě

Dámy a pánové,

Před dvaceti lety vznikl Národní park Šumava. Český svaz ochránců přírody podobně jako  celá naše veřejnost vznik národního parku přivítal. Šumava a její unikátní přírodní i krajinářské hodnoty si takové „povýšení“ mezi výjimečná území Evropy určitě zaslouží.  Přidělením statutu národního parku jsme se zavázali dodržovat na Šumavě určitá pravidla,   která  si však při jednáních o vzniku parku ne každý uvědomoval.

V důsledku nepochopení principů národního parku probíhají  již řadu let vyhrocené spory odborníků i laiků, zda aktivně zasahovat  či nezasahovat proti kůrovci. Šumava je konfrontována s neustálými změnami přístupů k ochraně přírody, které jsou bohužel více ovlivněny politickým zadáním než výsledky odborného poznání a diskuse.   Několikrát změněný přístup MŽP  a chybné manažerské kroky současného vedení Národního parku celou situaci vyhrotily, vedly k odchodu uznávaných odborníků do tzv. stínové vědecké rady  a zapříčinily skutečnost, že dnes stojí u stromů dva naprosto znepřátelené tábory občanů  přesvědčených, že právo je na jejich straně. Celkový obraz dotváří Policie České republiky, která používá své donucovací prostředky na občany, kteří nepáchají žádnou trestnou činnost a jsou naopak přesvědčeni, že posledním prostředkem, který jim zbývá, totiž osobní přítomností v místech těžby, prosazují právo.  Ve vyjádření mnohých přibývá ostrých slov a obviňování z nečestných úmyslů, zpochybňovány jsou odborné argumenty i motivy jednání jednotlivých účastníků konfliktu.

Dlouhotrvající a nyní tak vyhrocený šumavský konflikt silně zpochybňuje akt vzniku parku, který se udál před dvaceti lety. Evidentně byla tehdejší lokální i celonárodní diskuse o uplatňování obvyklých přístupů v národních parcích v podmínkách  Šumavy nedostatečná. Část veřejnosti zjevně není připravena přijmout realizaci principů národního parku na Šumavě. Proto jsme přesvědčeni, že musí co nejrychleji proběhnout diskuse nová. Národní parky vznikají především na základě společenské objednávky. Tu je třeba uzavřít po fundované a otevřené diskusi. Nejhorší možné řešení, je podřizovat péči o národní park momentálním náladám a přesvědčení toho, kdo ho v té které době vede.
 
Vážené dámy a pánové, jsme přesvědčeni, že jedinou cestou ze současné situace je otevřená diskuse o budoucnosti Šumavy, kterou je potřeba vzhledem k jedinečnosti tohoto území vést na celonárodní úrovni. Je nejvyšší čas pokusit se najít většinovou shodu na tom, jakou si přejeme Šumavu mít. Dovolujeme si Vás touto cestou požádat, abyste pro tuto diskusi  vytvořili podmínky  a zároveň se zasadili, aby do  doby, než tato diskuse proběhne, nedocházelo v Národním parku Šumava k rozhodnutím, jež způsobí nevratné změny.

Naší snahou samozřejmě bude do této diskuse přinést dostatek  argumentů, proč by Šumava národním parkem v pojetí, jak ho vnímá naše i světová  veřejnost, měla zůstat.

S úctou 

RNDr. Libor Ambrozek                                                         

předseda ČSOP

Mgr. Václav Izák

výkonný místopředseda ČSOP

Obdrží:
Prezident České republiky Václav Klaus, Kancelář prezidenta republiky, Pražský hrad, 119 08 Praha 1
Předseda vlády České republiky Petr Nečas, Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
Senát Parlamentu České republiky, Předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch, Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Miroslava
Němcová, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
Ministr životního prostředí České republiky Tomáš Chalupa, Vršovická 1442/65, 100 10, Praha 10,
Ministr spravedlnosti České republiky Jiří Pospíšil, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Ministr vnitra České republiky Jan Kubice, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7
Asociace krajů České republiky, Kancelář Asociace krajů ČR, Mariánské náměstí 2 , 11001 Praha 1 
Svaz měst a obcí České republiky, Jaromír Jech, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4
Krajský úřad Plzeňského kraje, Hejtman Milan Chovanec, Škroupova 18, P.O. BOX 313, 306 13 Plzeň
Krajský úřad Jihočeského kraje, Hejtman Jiří Zimola, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
Česká strana sociálně demokratická, Bohuslav Sobotka, Lidový dům, Hybernská 7, 110 00 Praha 1
Občanská demokratická strana, Petr Nečas, Hlavní kancelář  Polygon House, Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha
TOP 09, Karel Schwarzenberg, Michnův palác, budova č. 2, Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Starostové a nezávislí, Petr Gazdík, V Rovinách 40, 140 00 Praha 4
Komunistická strana Čech a Moravy, Vojtěch Filip , Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1
Věci veřejné, Radek John, Štefánikova 23/203, 150 00 Praha 5
Strana zelených, Ondřej Liška, Senovážné náměstí  994/2, 110 00  Praha-Nové Město