Otvírá se další šance pro soukromé rezervace!

Již dvanáct let se díky veřejné sbírce Místo pro přírodu daří zachraňovat zhruba 10 hektarů cenných přírodních pozemků ročně. V těchto dnech se rozjíždí další kolo této kampaně. Ke 120 zachráněným hektarům tak, budou-li dárci i nadále sbírce nakloněni, brzy přibudou další!

Cílem kampaně Místo pro přírodu je výkup přírodně hodnotných pozemků či pozemků, na které je možné přírodu „navrátit“. Během předchozích let se takto podařilo vykoupit již téměř 120 hektarů pozemků na 27 lokalitách po celé České republice.

Vlastníkem vykoupených pozemků je Český svaz ochránců přírody, spolek s více jak pětatřicetiletou tradicí a téměř 7.000 členů. Lokality poté přebírají do péče místní pozemkové spolky. Neboť o většinu z nich je potřeba nějak pečovat – kosit, spásat, obnovovat tůně…

V povědomí lidí někdy je, že ochrana přírody rovná se zákaz vstupu. Nikoliv! Všechny vykoupené lokality jsou přístupná veřejnosti. Na řadě z nich najdete informační tabule či jednoduchá odpočívadla, byl vydán stručný turistický průvodce (ke stažení v pdf na www.mistoproprirodu.cz/ke-stazeni), pravidelně se zde konají komentované prohlídky pro veřejnost (ta nejbližší bude v sobotu 17. října v Jinošovském údolí u Vlašimi).
Vlastnické právo k pozemkům je důležité pro trvalé zajištění jejich ochrany a péče. Pomoci jejich záchraně můžete i vy! Nyní se znovu otvírá možnost přispěvkem na sbírkový účet 9999922/0800 zajistit trvalou ochranu i dalším místům.

Podrobnosti o kampani i všech vykoupených lokalitách naleznete na www.mistoproprirodu.cz. Co se na lokalitách aktuálně děje můžete sledovat na facebookovém profilu Místo pro přírodu.