Ovoce našich prababiček na Velešínsku aneb na čem též spolupracují ochranáři a lesníci

Vysazením několika jabloní do starého sadu dnes byla zahájena ve Velešíně na Českobudějovicku výstava ovoce, která je výsledkem spolupráce Českého svazu ochránců přírody, Lesů České republiky a dalších partnerů při ochraně našeho přírodního a kulturního dědictví.

Mnoho starých ovocných stromů, rostoucích kolem silnic, polních cest či ve starých neudržovaných zahradách, postupně mizí z naší krajiny. Přitom jejich rozmanitost je unikátním a nenahraditelným bohatstvím. Staré, původní místní odrůdy ovocných dřevin jsou  nespornou ekonomickou i kulturní hodnotou. Jednou z možností, jak tyto odrůdy zachovat, je přenesení jejich roubů do tzv. genofondových sadů. Český svaz ochránců přírody se touto činností zabývá již bezmála patnáct let.

Lesy České republiky vlastní nad Římovskou přehradou mimo jiné i pozůstatky starých selských sadů, velice vhodných pro zřízení takového genofondového sadu. Tak byla již tak bohatá spolupráce ČSOP s Lesy České republiky rozšířena o další položku – záchranu starých krajových odrůd ovoce. Členové ČSOP se pustili hned zjara jednak do úprav sadů, zarostlých starou travou a nejrůznějším křovím, jednak do mapování starých odrůd v širokém okolí Velešína. Výsledek této práce, kterou podpořily Lesy České republiky i finančně, můžete vidět právě dnes.

Výstava představuje ovocné odrůdy, jež více než padesát let, mnohdy v drsných podmínkách, rostou bez péče člověka a do dneška nám zadarmo nabízejí své plody. Tyto plody nám jsou nejen zdrojem cenných vitamínů, ale lze z nich lehce vyrobit mnoho pochoutek i hodnotných pokrmů. Výstava je tak malým poděkováním našim prarodičům, kteří tyto stromy s láskou sázeli, abychom i my mohli posedět v jejich stínu, obdivovat jejich krásu a pochutnávat si na jejich plodech, ať již čerstvých, či v podobě sušených křížal, marmelád, povidel a jiných dobrot. Kromě ukázek těchto odrůd poukazuje výstava i na podstatný význam ovocného stromu pro množství dalších živočichů, kterým poskytuje domov a obživu.

Výstava byla zahájena symbolickou výsadbou mladých stromků, vysokokmenů jabloní, odrůd, které naroubovali členové místních organizací ČSOP z vybraných starých stromů, rostoucích na Velešínsku, v tomto obnovovaném sadu.

Na výsadbě a péči o sad starých a krajových odrůd se podílejí členové Českého svazu ochránců přírody České Budějovice a Českého svazu ochránců přírody  Velešín spolu s velešínským Kroužkem mladých myslivců.

Výstava je pořádána ve Velešíně v prostorách historického domu „U Kantůrků“, nacházející se u vstupu ke kostelu sv. Václava. Otevřena je v sobotu 31.10 a v neděli 1.11. vždy od 10 do 16 hodin.

Bližší informace:

Dana Kindlmannová, ZO ČSOP České Budějovice: 736 110 944
Kateřina Adámková, Kancelář Ústřední výkonné rady ČSOP: 605 862 738