Oživení starých odrůd: při průzkumu třešní objeveny skutečné poklady!

Naši dědové vyšlechtili stovky odrůd ovocných stromů. Tyto odrůdy pod tlakem intenzivního zemědělství a velkoobchodníků zmizely z našeho povědomí a posléze také z naší krajiny. Tu a tam však v podobě přestárlých stromů ještě dožívají. Na jejich záchranu nezbývá moc času! V těchto dnech pracovní skupina Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) objevila hned několik pozapomenutých odrůd třešní.
 
Výjezdy pracovní skupiny projektu Oživení starých odrůd, který koordinuje ČSOP, přinesly své ovoce, a to nejen obrazně.  Na Táborsku byly například nalezeny staré stromy téměř zapomenuté odrůdy raných třešní Klecanská a Vítovka molitorovská, dále  i několik exemplářů dříve velmi oblíbené odrůdy višně Vackova a jeden strom Dobřínovské Sladkovišně. Všechny tyto odrůdy patří do prioritního záchranného sortimentu starých odrůd a pro příští rok je plánován jejich záchranný přenos do národní sítě genofondových ploch ČSOP.
Mnoho skutečně vzácných odrůd bylo nalezeno také na Karlovarsku, Kutnohorsku, Českobudějovicku, Pardubicku a Radnicku. Velkým překvapením byl nález neznámé staré odrůdy nazvané pracovně Radnická plavka. Je to pestrá srdcovka až polochrupka velmi příjemné chuti a světlé (plavé) barvy. Chuťově vynikající odrůdu se nepodařilo ztotožnit se žádnou dnes známou starou odrůdou. Proto byla pomologicky dokumentována a pátrání po jejím původu bude dále pokračovat.

Projekt Oživení starých odrůd je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Kontakt:
Martin Lípa, Český svaz ochránců přírody, tel.  777 086 620,