Oživení starých odrůd: průzkumy v regionech přinesly poklady!

(Táborsko, Pardubicko, Karlovarsko, 19. 8. 2016) Naši dědové vyšlechtili stovky odrůd ovocných stromů. Tyto odrůdy pod tlakem intenzivního zemědělství a velkoobchodníků zmizely z našeho povědomí a posléze také z naší krajiny. Tu a tam však v podobě přestárlých stromů ještě dožívají. Pracovní skupina Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v rámci projektu Oživení starých odrůd v těchto dnech ve spolupráci s veřejností nalezla odrůdy považované za dávno ztracené. Na novém webu www.stareodrudy.cz vzniká unikátní databáze těchto odrůd, jejich vlastností i míst, kde se daří je zachraňovat.
 
Díky rozsáhlé spolupráci se širokou veřejností se podařilo dokumentovat celou řadu raných odrůd slivoní, hrušní a jabloní. Zřejmě objevem sezóny je České růžové. Je to letní odrůda jabloně pěstovaná již v 18. století. Je velmi dobré chuti, která červenci a srpnu příjemně osvěží. Dříve se pěstovala prakticky všude na území České republiky, i když nikde zřejmě hojně. Odrůdu, která byla pro naši skupinu prakticky nezvěstná, se podařilo nalézt na Táborsku.
Místní odrůdy ovoce patří k těm nejohroženějším, protože se často pěstovaly jen na velmi malém území. Jednu z nich se podařilo znovuobjevit na Pardubicku.  Odrůda slivoně Babče lidově zvanou též Kozí cecky je regionální specialita. O to cennější byl její nález. Chuťově vynikající Babče poskytovalo především jedinečnou surovinu na marmeládu. Z důvodu náchylnosti k snadnému otlačení totiž nebylo schopné dopravy na trh. To byl zřejmě i důvod, proč Babče s rozvojem intenzivního ovocnářství prakticky vyhynulo.
V letních odrůdách hrušní je velmi cenný popis odrůdy pracovně nazvané Muškatelka ze Stráně. Odrůda byla nalezena na Karlovarsku. V teplejších oblastech ji lze sklízet kolem 15. 8., ve vyšších polohách kolem 10. 9. Odrůda je to vynikající, chuťově srovnatelná se slavnou Williamsovou čáslavkou. Byla proto zařazena do průzkumného záchranného sortimentu a bude nadále sledována. Po její historii bude zřejmě nutné pátrat v německých archivech.
Dostupné informace o starých odrůdách Český svaz ochránců přírody shromažďuje na novém webu: www.stareodrudy.cz  

 

Kontakt:
Martin Lípa, Český svaz ochránců přírody, tel.  777 086 620,
Příloha: Muškatelka ze Stráně, foto: Martin Lípa, Fotky dalších uvedených odrůd rádi zašleme na vyžádání.

 

 

Projekt Oživení starých odrůd je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.  www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz