Památné lípy v Bohumilické aleji se dočkaly odborného ošetření

Členové Českého svazu ochránců přírody Šumava v letošním roce pomohli lipám v Bohumilické aleji na Vimpersku. Odborného ošetření se dočkalo celkem 22 památných lip srdčitých, které byly ošetřeny díky finanční podpoře programu NET4GAS Blíž přírodě.

Již v  roce 2012 v Bohumilicích v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě došlo k prvnímu ošetření 28 lip srdčitých, na místo byla instalována také informační tabule, odpočívadlo a lavička. V letošním roce specializovaný arborista ošetřil dalších 22 lip – na stromech zajistil bezpečnostní řez, na jednom ze stromů instaloval bezpečnostní vazbu a na dalším provedl konzervační ošetření. Navíc proběhla dosadba 12 ks odrostků lip srdčitých do proluk po již odumřelých jedincích v této aleji, došlo také k odstranění nežádoucího osikového, březového a vrbového náletu, kdy dřeviny vrůstaly do korun památných stromů a byly zde neperspektivní.  

Bohumilická alej se nachází asi 6 km severně od města Vimperk. Její stromy lemují cestu vedoucí z Bohumilic do Bošic. Toto památné stromořadí tvoří lípy srdčité a velkolisté. Celkem se zde nachází 76 stromů lip, jejichž věk je odhadován na 150 let. Jedná se o jednu ze čtyř lokalit, které byly v letošním roce podpořené jako jednorázové managementové zásahy obnovního charakteru v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Prostřednictvím tohoto programu již dvanáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody.