Pařez jako protitankový zátaras

Na plachtě u Hradce Králové se pořád něco děje. Teď zrovna se tam třeba trhají pařezy. Proč? Odpověď asi leckoho překvapí… Aby mohly projet tanky!

Ale začněme od začátku. Přírodní památka Na plachtě je unikátní území na jižním okraji Hradce Králové. Unikátní mimo jiné díky tomu, že zde po desetiletí bylo vojenské cvičiště, díky čemuž se zde zachovala pestrá mozaika přírodních společenstev, nikdy úplně nezarostlo a těžkou vojenskou technikou byl neustále narušován půdní povrch, což řada vzácných druhů rostlin a živočichů potřebuje. Po odchodu armády nastala otázka, co dál. Vítězný boj s developery, kteří měli o budoucím využití území „jasno“, byl jen částečným vítězstvím. Bylo nutné obnovit nelesní plochy, po odchodu armády rychle zarostlé, a zajistit zde podobné podmínky, jaké zde byly v době působení armády. Péče o území se ujal Velkojaroměřský pozemkový spolek při základní organizaci Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř. Část náletových dřevin vykácel, ve spolupráci s nadšenci do vojenské techniky založit tradici občasných „manévrů“ vojenské techniky… a narazil na nečekaný problém. Zatímco „lesem“ tanky bez problémů projedou, pařezy na pokácených plochách jsou pro ně nepřekonatelným problémem. Fungují v podstatě jako protitankové zábrany. A tak se v těchto dnech díky podpoře z grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska přistoupilo vedle jiných opatření i k vytrhávání pařezů na největší odlesněné ploše. Krom „zprůjezdnění“ pro vojenskou techniku má vytrhávání i mnoho dalších efektů; vytvoří se písčité prohlubně, ve kterých se daří masožravým rostlinám rosnatkám i vzácným druhům pískomilného hmyzu, zejména samotářským včelám, vosám a kutilkám. Další narušení souvislého drnu jistě pomůže i vzácným rostlinám, skrytým v semenné bance, jak se na Plachtě v uplynulých letech již několikrát podařilo. A konec konců ani vlastní pařezy nepřijdou vniveč; jejich hromady se stanou vítanými úkryty pro plazy a další živočichy.

Kdo chce také přiložit ruku k dílu (již ne s vytrháváním pařezů, ale například s dalšími výřezy náletových dřevin, odklízením stařiny z vřesovišť či obnovou písčin), může tuto sobotu – 17. října (sraz v 9 hodin na hrázi rybníka Plachta). O týden později pak na Plachtu opět po roce zamíří vojenská technika.

Bližší informace poskytne Martin Hanousek, Velkojaroměřský pozemkový spolek – tel.: 777 658 903