Pejskaři ohrožují malé zajíčky

Už dva měsíce přijímají pracovníci záchranných stanic malé zajíčky, bohužel! První letošní mládě zajíce přinesl svým majitelům v Libčicích pes už 12. ledna, v únoru se pak se se zaječími mláďaty roztrhl pytel. Nejčastější důvod příjmu – zajíc přinesen psem či kočkou. Mláďata se do stanic dostávají většinou zdravá, bohužel však narazila na člověka nebo jejich čtyřnohého parťáka a mají před sebou nejasnou budoucnost. Přitom stačilo mít psa pod dozorem, nejlépe na vodítku.

Ne vždy je na vině pes či kočka, malé zajíčky sbírají lidé při pobytu v přírodě, často i přímo v městech. Pracovníkům stanic předávají zajíčky s odůvodněním, že byla opuštěná, nebo na nevhodném místě. První argument bývá z 90% procent nepodložený, matka se k mláďatům vrací jednou denně a opět je opouští, je proto nepravděpodobné, aby byla u svých potomků zastižena. Zda si samice vybrala pro kladení mláďat vhodné místo, je samozřejmě rozporuplné. Není nic neobvyklého, že se mladí zajíčci objeví uprostřed sídliště, či v centru města. Riziko, které okolí pro zajíce představuje je vysoké, avšak samici vybrané místo nikdo nerozmluví a mláďata se jí velmi často povede vyvézt i v takového lokalitě.

Donedávna zveřejňovaný fakt, že pokud se člověk dotkne mláděte savce, matka jej již nepřijme a to je odkázáno na lidskou péči, už byl mnoha pozorováními vyvrácen. Na frekventované lokalitě se matka zaječice čichem příliš neorientuje a mládě, kterého se někdo dotkl, většinou neodvrhne. V divoké přírodě na to spoléhat nelze. Pravidlo, že narazíme-li na mládě, nebudeme na něj sahat a místo co nejrychleji opustíme, je tedy dobré dodržovat. Zajistíme tak mláděti ten nejlepší start do života, neboť i přes veškerou snahu, velké procento malých zajíčků z různých důvodů i v péči odborníků uhyne.

Národní síť záchranných stanic sdružuje 30 subjektů a ročně se do jejich péče dostane přes 15 tisíc zvířat. „Mláďata tvoří zhruba třetinu přijatých pacientů. Dají nám ale nejvíc práce, neboť vypiplat několikadenní ptáčata nebo třeba veverky dá spoustu práce. Také péče o mladé zajíčky či srnčata je velmi náročná. U srnčat odchovaných v zajetí máme problém také s tím, že je díky ztrátě plachosti nelze vypustit zpět do přírody,“ povzdechne si Petr Starý ze záchranné stanice v Kladně.

Péče o mláďata je velmi nákladná, a proto se snažíme získat finanční prostředky prostřednictvím kampaně Zvíře v nouzi.  Více informací naleznete na stránce www.zvirevnouzi.cz