Peníze na záchranu vzácné lokality se podařilo shromáždit za půl roku!

Je tomu půl roku, co občanské sdružení Denemark společně s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) vyhlásily kampaň na záchranu bývalé cihelny u vsi Chmeliště – unikátního kousku přírody, kterému akutně hrozilo zavezení. Kampaň byla součástí veřejné sbírky Místo pro přírodu, kterou již osmým rokem ČSOP pořádá právě za účelem záchrany takovýchto ohrožených lokalit.

„Ačkoliv je Chmeliště od Kutné Hory, kde je naše hlavní působnost, už poměrně daleko, rozhodli jsme se udělat vše pro záchranu této lokality. Neznám v tomto kraji mnoho míst, kde by žilo tolik druhů obojživelníků, plazů, vodního hmyzu, rostly masožravé vodní kytky… Myslíme si, že je třeba chránit zbytky přírody, sloužící jako poslední útočiště těmto zvířatům a rostlinám,“ říká Martin Starý z občanského sdružení Denemark, iniciátor celé této akce.

Snahy rozhodně nevyzněly naprázdno. Výstava krásných fotografií z Chmeliště v kutnohorské knihovně, gymnáziu, divadle či spořitelně, články v médiích, osobní kontakty a v neposlední řadě jistě i nápaditý maskot celé kampaně – masožravá rostlina bublinatka, pokřtěná po vzoru její známější televizní příbuzné na Adélku –, oslovily na sedm desítek lidí, kteří na záchranu chmelišťské cihelny zaslali tu větší, tu menší dar. Jako poděkování především jim, ale i všem dalším, kterým není naše příroda lhostejná, se dnes uskutečnila v městské knihovně v Kutné Hoře malá slavnost, při níž byly dárcům z Kutné Hory a okolí předány pamětní certifikáty. Těm ze vzdálenějších koutů republiky poputují certifikáty poštou.

„O přírodu na Kutnohorsku se náš rod stará již od roku 1879, kdy bylo Janem Timmerem starším založeno v tehdejším předměstí Kutné Hory Hlouška zahradnictví. Je milou samozřejmostí na tento odkaz navázat i v poněkud vzdálenější oblasti Chmeliště. Lokalita si to bezesporu zaslouží,“ říká například jeden z dárců, Tomáš Zach.

Bližší informace o cihelně Chmeliště

Bývalá cihelna Chmeliště leží na severovýchodním okraji stejnojmenné vsi, asi 20 kilometrů jihozápadně od Kutné Hory. Těžba zde byla ukončena před deseti lety, poté byla ponechána svému osudu, takže na dně jam se vytvořila různě velká a různě hluboká jezírka, která se stala domovem řady vzácných živočichů. Z hmyzu udivuje především nevídané množství vážek (zatím zde bylo zjištěno 20 druhů, z čehož pět je uvedeno v Červeném seznamu), z obojživelníků zde žije čolek velký, čolek obecný, kuňka obecná, rosnička obecná, zelení skokani, ropucha obecná i ropucha zelená, z plazů zde můžeme vidět užovku obojkovou, slepýše křehkého a ještěrku obecnou. Z vzácnějších ptáků hnízdí v pobřežních porostech tůní moták pochop, v křovinách ťuhýk obecný. Z rostlin je nejzajímavější již zmíněná masožravá bublinatka jižní.

Kampaň Místo pro přírodu

Cílem kampaně Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu je prostřednictvím výkupů pozemků zachraňovat přírodu v místech, kde je ohrožena, a vracet ji do míst, odkud byla v minulosti zbytečně vytlačena. Přispívat na výkupy je možné na konto veřejné sbírky 9999922/0800. Bližší informace naleznete na www.mistoproprirodu.cz či na stránce Místo pro přírodu na Facebooku.