Pětadvacáté „místo pro přírodu“ je ve Vimperku aneb záchrana Velké Homolky

Pětadvacet zajímavých lokalit, více jak 100 hektarů zachráněných kousků přírody. Takové je aktuální skóre kampaně Místo pro přírodu. Zatím posledním přírůstkem je Velká Homolka, pozoruhodná stráň přímo ve městě Vimperku.

Velká Homolka je vrch zvedající se na okraji Vimperka do nadmořské výšky 750 m. Jeho k jihu orientované svahy hostí přírodně cenná společenstva, přírodovědci odborně nazývaná krátkostébelnými trávníky. „Od vzniku naší organizace před šesti lety se na nás obraceli především entomologové, kteří upozorňovali na potencionální ochranářský význam tohoto území,“ vzpomíná předseda vimperské organizace Českého svazu ochránců přírody Jakub Hromas. „Proto jsme tu v roce 2009 nechali udělat odborné průzkumy.“ Výsledky předčily očekávání. Osm druhů bezobratlých z Červeného seznamu, z nichž nad všemi vyčnívá kriticky ohrožený modrásek černočárný. Krom něj zde poletují i modrásek lesní a perleťovec fialkový, vzácné druhy čmeláků, vos či tesaříků. Ani botanicky není Velká Homolka bezvýznamná – roste zde okolo 180 druhů rostlin, mimo jiné chrpa parukářka, mák pochybný či mochna přímá, což jsou vzácnější druhy naší květeny vyžadující pozornost. Z obratlovců lze jmenovat například užovku hladkou či ťuhýka obecného.

Kdysi zde bývaly pastviny. Během posledních 20 let se však na Homolce přestalo hospodařit a začal se zvyšovat tlak na její zástavbu. Není divu – pozemky s výhledem na celý Vimperk i Boubín na obzoru jsou vskutku lukrativní. Zástavbou by však byla zničena unikátní lokalita, jaká nemá v Pošumaví obdoby, i místo oblíbených vycházek obyvatel Vimperka.

Českému svazu ochránců přírody Šumava se podařilo část pozemků si pronajmout a po mnoha letech zde obnovit pastvu. Zatím vrcholem snah o záchranu této krásné lokality je výkup jednoho z klíčových pozemků do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody. Je to další krůček na dlouhé cestě za záchranou této lokality. Třeba se jednou naplní i sen místních ochránců přírody, znovu zde nalézt vzácný hořeček mnohotvarý český, kdysi odtud uváděný, ale v současné době nezvěstný.

Cílem veřejné sbírky Místo pro přírodu, dík níž byl pozemek na Velké Homolce vykoupen, je právě záchrana takovýchto zajímavých zbytků přírody. Na výkupy dalších pozemků můžete na konto 9999922/0800 přispět i vy! Bližší informace o kampani i všech vykoupených lokalitách najdete na www.mistoproprirodu.cz