Podlešákův jilm v Boubské prokoukl

Podlešákův jilm v Boubské u Vimperka je jeden z největších zcela vitálních jilmů v celé České republice. Obvod stromu dosahuje úctyhodných čtyř metrů a výška koruny je 22 metrů. Koncem roku 2008 byl vyhlášen jako památný strom. Právě proto Český svaz ochránců přírody chce tento památný jilm představit veřejnosti.

V druhé polovině 20. století  zasáhla naše jilmy epidemická vlna houbové choroby-grafiózy. Podle dostupných údajů jí podlehlo až 98 % evropských jilmů. V současné době se počet jilmů u nás pozvolna zvyšuje. Jilmy jsou nedílnou součástí naší krajiny, a proto je nutné si vážit takto vzrostlých a zachovalých jedinců.

V okolí jilmu došlo od jara tohoto roku k odstranění konkurenčních náletových dřevin, úklidu odpadků a strom byl odborně ošetřen. Koncem léta byla nainstalována dřevěná akátová lavička a tabule se zajímavými informacemi o jilmech v naší krajině. Slavnostní otevření proběhlo 10. září 2009 u Podlešákova jilmu v Boubské.

Podlešákův jilm v Boubské veřejnosti zpřístupnila základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava za přispění generálního partnera ČSOP, RWE Transgas Net v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě. www.blizprirode.cz

Bližší informace:

Jakub Hromas
ZO ČSOP Šumava
tel.: 777 812 835
e-mail:
www.csopsumava.cz

Patrik Sláma
Kancelář ÚVR ČSOP
tel.: 731 760 872
e-mail: