Podporujeme návrat vzácných dudků na Moravu!

Dudek chocholatý je krásný a vzácný pták. Svého času z našich zemí téměř vymizel. Nyní se vrací. Jedním z faktorů, které jeho návrat omezují, je nedostatek hnízdních dutin. Český svaz ochránců přírody proto letos v okolí Milotic  instaloval do improvizovaných kůlniček 5 speciálních hnízdních budek. Tyto nové typy budek pro dudky byly úspěšně odzkoušeny ve vinařských oblastech Rakouska. Je tedy pravděpodobné, že pomohou i dudkům na Moravě.

Populace dudka chocholatého (Upupa epops) se odhaduje na území České republiky na pouhých 170 párů. Protože dudek je teplomilný tažný pták a přilétá  na svá hnízdiště o něco později než ostatní ptáci, nachází tradiční dutiny již obsazené. Speciální budky v kůlničkách, které jsme v okolí jihomoravských Milovic instalovali, mu pomohou tento „bytový“ problém vyřešit. Poprvé byla tato metoda úspěšně odzkoušena v sousedním Rakousku ve vinařské oblasti Wagram, kde se během pár let zvýšil počet párů dudků ze dvou na několik desítek.

Projekt základní organizace ČSOP v Buchlovicích na instalace budek pro dudky mohl být (podobně jako dalších 20 projektů zaměřených na zvyšování počtu hnízdišť ptáků a více jak stovka jiných projektů podporujících biodiverzitu naší krajiny) realizován i díky podpoře Lesů České republiky, s.p., generálního partnera programu Ochrana biodiverzity a Ministerstva životního prostředí. Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Lesy České republiky (LČR) je dlouhodobá – letos probíhá již 13. rokem. Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.