Podzimní péče o sady na Břevnově

Aby ovocné stromy starých odrůd dobře prospívaly, je třeba jim věnovat celoroční péči. Ovocné stromy se nám pak odmění krásnou korunou, na jaře obsypanou květy, v létě poskytující stín a na podzim bohatou úrodou. Český svaz ochránců přírody se pravidelně věnuje terénním seminářům, kde se zájemci seznámí se stromy a zásadami péče přímo v sadu starých, a dnes už vzácných, ovocných odrůd.

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) upořádal další z cyklu akcí zaměřenou na podzimní péči o genofondové sady starých odrůd ovoce. Uskutečnila se třetí zářiový pátek. Úvodem byli účastníci seznámeni s podstatou genofondových ploch, které slouží k záchraně starých odrůd ovoce a s činností ČSOP v rámci programu Oživení starých odrůd. V areálu Břevnovského kláštera jsou jak původní velmi staré ovocné stromy, tak i nově vysazené staré odrůdy, které naši péči potřebují nejvíce. Setkáme se zde i s méně známými ovocnými druhy jako jsou moruše, kaštanovníky či oskeruše.

Vysvětlili jsme si, principy nezbytné péče. Po letošním roce, který byl hojnější na vláhu, což prospělo pěkným přírůstkům mladých stromků, stejně bujně rostlo i bylinné patro. Práce tedy spočívala v odstraňování porostu kolem kmínku a prokypření závlahových mís a to zejména na terasách. Dále bylo potřeba shrabat posečenou trávu v sadu za knihovnou. S nastupujícím podzimem je spojena i sklizeň ovoce, v našem případě zejména toho padaného, které bude následně zužitkované do moštu.

Každý ovocný strom v areálu Břevnovského kláštera má etiketu s číslem stromu názvem odrůdy a QR kódem, jehož prostřednictvím lze načíst podrobnější informace o odrůdě přímo z webu: www.stareodrudy.cz. Účastníci tak měli možnost načíst prostřednictvím svého mobilu podrobnosti z databáze odrůd a dozvědět se zajímavosti k odrůdám, o které pečují, přímo na místě, u konkrétního stromu.

Zapojit se můžete i vy. Pokud máte zájem dozvědět se více o starých odrůdách ovocných stromů, o potřebné péči a sami si některé aktivity vyzkoušet, můžete nás kontaktovat a my vám sdělíme nejbližší možný termín workshopu či dobrovolnických aktivit.

V rámci projektu Péče o výsadby ovocných stromů v Praze, který podpořil Magistrát hlavního města Prahy a za laskavého přispění Nadačního fondu Sberbank CZ, generálního partnera programu Oživení starých odrůd, proběhlo již 5 akcí celoroční péče o sad. Zájemci se tak mohou postupně seznámit se sezónními činnostmi v sadu a vytvořit si ke stromům, o něž pečují, bližší vztah. Informace o starých ovocných odrůdách i genofondových plochách, na kterých je zachraňujeme, průběžně publikujeme na www.stareodrudy.cz.

Fotky ke stažení zde: https://www.zonerama.com/Tradicniodrudyovoce/Album/7650381

Kontakt: Ing. Kateřina Štrossová, Český svaz ochránců přírody, 222 516 115,