Pojďte zmapovat nechráněné populace konikleců!

Mapujeme koniklece na území České republiky MIMO maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky), mimo klidové zóny národních parků, mimo výsadby na zahradách, předzahrádkách, v parcích apod. Zajímá nás ale i výskyt nepůvodních druhů zplanělých či nelegálně vysazených ve volné krajině.

K mapování konikleců lze využít formulář na webu Biodiversity ČSOP nebo projekt Mapování konikleců v aplikaci iNaturalist (v aplikaci vyhledáte projekt, připojíte se k němu a přidáváte svá pozorování). Krom přesného místa nálezu, druhu a přibližného počtu trsů budeme rádi i za bližší informace o lokalitě, pokud je víte; například zda o ní někdo pečuje či zda je nějak ohrožena. Tyto informace pište do poznámky.

Kde koniklece hledat? Na suchých osluněných stanovištích, tedy různých stepních stráních, skalách či (vzácněji) v řídkých lesích.

Pokud si nejste jistí, jaký druh koniklece jste našli, podívejte se na https://biodiverzita.csop.cz/rok-koniklecu/poznavame-koniklece, případně pošlete fotografii (ideálně i s detailem listu, je-li již vyvinut). V aplikaci iNaturalist vám bude nález určen.

Přesné místo výskytu nebude nikde zveřejňováno, bude pouze předáno do databáze státní ochrany přírody a případně v regionu působícím ochranářským spolkům.