Poklady Harasova vám představí nová naučná stezka na Kokořínsku

Harasov, okres Mělník, 25. listopadu 2017: Chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko s pískovcovými skalami, modelovanými erozí do podivuhodných tvarů, navštívilo mnoho z nás. Mnoho z nás mělo možnost poznat i údolí říčky Pšovky, protkané mokřady, tvořící vodní páteř Kokořínského dolu. Jedním z atraktivních částí dolu je i Harasov, vodní nádrž vybudovaná na Pšovce, lemovaná skalami. Toto místo a vesnici Bosyně, vzdálenou zhruba 3,5 kilometru, nyní propojuje nová naučná stezka Poklady Harasova. Ta si vzala za cíl poodkrýt nejedno zdejší tajemství a zaujmout i pobavit celou rodinu. Stala se tak už 86. lokalitou Blíž přírodě, společného programu Českého svazu ochránců přírody a společnosti NET4GAS.

Naučná stezka Poklady Harasova je situována do oblasti rozkládající se mezi stejnojmennou osadou a vesnicí Bosyně. Většina trasy vede výběžkem přírodní rezervace Kokořínský důl. Ačkoli jde o méně známou končinu chráněného území, ukrývá v sobě přírodní i kulturní poklady, které inspirovaly autory z Českého svazu ochránců přírody Koniklec k volbě tohoto názvu. Dvě úvodní a čtyři hlavní interaktivní tabule seznámí návštěvníky s přírodními hodnotami, se zdejšími geologickými útvary, s historií i pověstmi spjatými s místním hradem či hradištěm nazývaným Hrádek.

„Tabule stezky jsou navrženy tak, aby turisté získávali informace aktivním způsobem – jsou do nich zakomponovány herní a pohyblivé prvky, díky nimž si lidé mohou prověřit stávající znalosti nebo objevovat novinky ze světa přírody a kultury,“ říká jedna z autorek naučné stezky, Martina Zrostlíková. Snad nejvíce to platí o tabuli, která zprostředkovává návštěvníkům kontakt s přírodou pomocí hmatu. V konstrukci tabule jsou ukryty přírodní materiály, které patřily běžným i vzácným živočichům, vyskytujícím na zdejším území. Na dalších tabulích je možné získat informace o obojživelnících prostřednictvím minihry, nebo se pomocí pohyblivých prvků dozvědět o fenoménu tzv. inverzní rokle.

Říčka Pšovka sama představuje přírodní perlu celého Kokořínského dolu, a to hlavně díky přítomnosti údolní nivy. V ní se vyskytuje soustava mokřadů a tůní, které jsou domovem ohrožených a vzácných druhů živočichů a rostlin, například raka říčního, čolka horského, leknínu bělostného či všivce bahenního. Okolní lesy a skály zase poskytují útočiště například čápovi černému, sokolu stěhovavému, či vrápenci malému.

„Desáté výročí generálního partnerství Českého svazu ochránců přírody, 86 přírodních lokalit po celé České republice, z toho 14 ve Středočeském kraji. To je aktuální bilance programu NET4GAS Blíž přírodě, který má od svého počátku v roce 2007 za cíl podporovat přímou ochranu přírody, její popularizaci i environmentální výchovu“ dodává Zuzana Kučerová ze společnosti NET4GAS.
Začátek naučné stezky Poklady Harasova najdete na GPS souřadnicích 50.4108069N, 14.5685525E.