Pokud drážní zákon označí stromy jako ohrožující, nikdo si nedovolí je nepokácet.

Poslanecká sněmovna tento týden rozhodne o definitivním znění novely zákona o drahách. Pokud nepřijme pozměňovací návrh Senátu, otevře cestu k masovému kácení stromů nejen na svazích nad železniční tratí, ale i stromů ve městech poblíž tramvajových kolejí. Jakýkoliv strom, který třeba jen teoreticky může zasáhnout do kolejiště, totiž alibisticky a nesystémově definuje jako strom ohrožující a tedy nepřímo stanoví SŽDC či jinému správci povinnost ho pokácet. Lépe řečeno, předem stanoví viníka, dojde-li k železniční nehodě způsobené stromem či jeho částí. Bude jím SŽDC či jiný správce dráhy!

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) nijak nezpochybňuje nutnost bezpečnosti na železnicích. Je si vědom i toho, že ke konfliktům vlaků s padlými stromy docela často dochází. Ovšem už současné znění zákona umožňuje pokácet jakoukoli dřevinu, která je vyhodnocena jako potenciální riziko (drážní úřad je oprávněn provádět „opatření k zabránění padání stromů či jejich částí na dráhu“ i na cizím pozemku). Problém uvedených konfliktů tedy není v tom, že by dřeviny kolem tratí požívaly nějaké nadměrné ochrany. Vliv orgánů ochrany přírody na kácení stromů podél tratí je už dnes minimální, tedy problém bude zřejmě v kapacitách správců dopravních cest?

Návrh pana poslance Ferance, který Sněmovna přijala, zákonem předem – bez znalosti místní situace – definuje každý strom, který teoreticky může pádem zasáhnout trať, jako strom ohrožující. To dle ČSOP v současné situaci neřeší konflikty na železnici, ale je velmi nebezpečné pro stromy a naší krajinu. ČSOP proto vítá, že stejný názor projevil i Senát a ve svém pozměňovacím návrhu doporučil Sněmovně výše uvedenou definici ohrožujícího stromu vyškrtnout. Pokud totiž zákon označí strom jako ohrožující, nikdo si nedovolí ho nepokácet. Jenže do kolejí mohou čistě teoreticky spadnout stromy či jejich části od trati vzdálené desítky metrů, pokud rostou ve svahu nad tratí. Kolem tramvajových kolejí pak docela často a bez problémů rostou ve městech stromy! Nepřijetí senátního návrhu by znamenalo postupnou radikální proměnu naší krajiny – holé stráně na kopcích nad železnicemi v celé republice! Co pak ochrání železnici před sesuvy půdy, které budou vykácení stromů logicky následovat? Další zákon už asi ne. A trávníky a keříčky rovněž funkci vzrostlých městských stromů nenahradí.

Český svaz ochránců přírody požaduje důsledné dodržování povinností správců našich tratí ve vztahu k dřevinám rostoucím v jejich dosahu tak, aby nedocházelo ke konfliktům s vlaky. V žádném případě současná nedůslednost těchto správců nemůže být záminkou k zákonnému povolení resp. přikázání vymýtit stovky kilometrů strání a svahů nad tratěmi či široké okolí tramvajových pásů od vzrostlých stromů.