Pomoc škeblím na Slapech

V týdnu od 31.10. do 6.11. se bude snižovat hladina Slapské přehrady. Pokud půjde všechno ideálně, tak bude klesat o 20 cm během 24 hodin, celkově asi 1 výškový metr pod úroveň, na kterou bývá snižována každou zimu.  Protože dlouhodobě spolupracujeme s podnikem Povodím Vltavy (naposledy úspěšná akce na Orlíku před měsícem), i tentokrát budeme zajišťovat záchranu škeblí ohrožených tímto mimořádným poklesem. Odborník z Akademie věd stanovil na březích Slap celkem 20 míst, na kterých je větší výskyt mlžů pravděpodobný. Orientačně jsou označeny na této mapce: https://mapy.cz/s/nabuzuzufe Krajský úřad Středočeského kraje pak udělil výjimku ze zákona, ve které stanovil záchranu mlžů na těchto místech zajistit. To bude znamenat každé místo navštívit cca 1x za 2-3 dny (tedy při poklesu o cca 40 cm). Zjistit, zda se v daném místě škeble vyskytují a ty co jsou na suchu nebo by se na něm mohly v nejbližším dni ocitnout opatrně hodit/přenést dále do vody tak, aby při celkovém poklesu o 1 m již nebyly suchem či mrazem ohroženy. Nikdo ovšem neví, zda a v jakém množství se na Slapech škeble budou nacházet. Orientační počet takto přenesených škeblí v dané lokalitě v daný den by měl být zaznamenán a ideálně by měly být druhy škeblí i určeny. Leč to by byl opravdu ideální a i vzhledem k obtížnosti určování druhů škeblí asi neuskutečnitelný stav…

No, a teď tedy, v čem bychom potřebovali pomoc? Je-li mezi Vámi jednotlivec, parta či spolek, který by si jeden či více z uvedených bodů vzal na starost a provedl  zde  výše popsané úkony, prostě na tomto místě kompletně v období, kdy bude klesat hladina, zajistila záchranu škeblí, moc bychom to uvítali. Samozřejmě, že Povodí Vltavy na tuhle akci uvolní peníze, tedy můžeme takovou práci i finančně podpořit. O tom bychom se už domlouvali individuálně. Pokud máte energii a chcete se záchranou škeblí takto pomoci, prosím, kontaktujte u nás v kanceláři ÚVR Adélu – , tel. 704 575 208 a domluvte s ní podrobnosti. Čím dříve, tím lépe. Pokud se necítíte na zabezpečení celé lokality, ale chtěli byste se k nějaké akci přidat, prosím, zatím se nám neozývejte. Zatím hledáme pouze ty, kteří skutečně zabezpečí záchranu škeblí v daném týdnu (2-3 návštěvy) na minimálně jedné z vybraných lokalit. A kdyby náhodou někdo z Vás měl na Slapech loď s motorem a chtěl pomoci, tak to bychom se také určitě domluvili… 🙂