Pomozte odhalit, kdo šíří smrt

(Praha, 24. 2. 2016) Majestátní králové českého nebe, orlové mořští, v křečích či ve smrtelné strnulosti, vydra, káňata, kuny…. To je jen krátký výčet zvířat, která už podlehla v letošním roce stále nevymýcené tradici – trávení „škodné“. Přesto, že pokládání otrávených návnad v přírodě je již desítky let zakázáno a v této činnosti se mísí několik trestných činů dohromady, každoročně je v naší přírodě usmrceno tímto způsobem velké množství zvířat. Jenom záchranné stanice za loňský rok evidují zhruba 50 otrav. Kromě volně žijících zvířat doplácí na nepochopitelné jednání také psi a kočky. Je otázkou času, kdy na tento zlozvyk doplatí i nějaký člověk. Pachatelé však stále unikají.
V rámci jednoho týdne záchranné stanice vyjížděly k 5 otravám z různých koutů republiky. Třikrát se jednalo o orly mořské. „Ve středu 17. 2. 2016 jsme okolo 15. hodiny převzali od Městské policie v Kravařích samce orla mořského, dospělého jedince s příznaky těžké otravy. Orel byl nalezen občany při procházce ve volné krajině na k.ú. Kravaře před 14. hodinou. U otrav je u ptáků typická poloha se svěšenými křídly a hlavou, křečovitě sevřenými pařáty, všechny tyto příznaky byly také jednoznačně patrné i u toho exempláře. Přes naši veškerou snahu, v úzké součinnosti s veterinárním lékařem, orel mořský v nočních hodinách uhynul. Obsah volete byl odebrán a odeslán k toxikologickému vyšetření na Státní veterinární ústav v Olomouci,“ oznámili pracovníci stanice v Bartošovicích. Rovnou dva případy otrav těchto zvláště chráněných ptáků jsou z Jihočeského kraje. K jednomu vyjížděli ze záchranné stanice Makov, ke druhému ze záchranné stanice při ZOO Hluboká. V kraji Vysočina na nelidské chování doplatila vydra, u jejíhož těla bylo nalezené ještě žijící káně. Záchranná stanice Pavlov k případu napsala: „Výsledky pitvy a toxikologie potvrdily naše podezření na otravu karbofuranem. Jedná se o nervový jed, kdy zvíře umírá v křečích udušením. Naštěstí se nám alespoň káni v tomto případě podařilo zachránit. Lokalita kousek od Měřína.“
Naprostá většina otrav je provedena vysoce toxickým Furadanem, který býval používán jako insekticid. Ač je tento i další přípravky obsahující látku karbofuran zakázán, existují mezi lidmi jeho zásoby, a proto je pravděpodobné, že zvířata budou umírat dál. Jedinou možností, jak tomu zabránit, je traviče a případné vlastníky jedovaté látky zastavit. Nahlásit je lze na Policii ČR třeba i anonymně. V případě nalezení uhynulého zvířete v přírodě (liška, dravci, vydra, krkavec…) je také dobré případ nahlásit Policii ČR, případně na záchrannou stanici.
Chcete-li se o karbofuranu dozvědět více, navštivte stránky www.karbofuran.cz.

Kontakt: Zdeňka Nezmeškalová, tel. 774 155 155