Poslanci otevírají dveře ke kácení statisíců stromů!

Zatímco už několik let se mluví i píše o tom, že jednou z nejdůležitějších otázek blízké budoucnosti je adaptace na klimatické změny a že klíčovou roli v tom hrají mimo jiné stromy, zatímco probíhají kampaně na „výsadbu milionů stromů“, pozměňovací návrhy drážního zákona poslanců Ferance (ANO) a Matušovské (KSČM), právě projednávané Poslaneckou sněmovnou, jdou zcela proti tomuto proudu. Otevírají možnost zbytečného kácení statisíců stromů.

Současný drážní zákon (266/1994 Sb) a zákon o ochraně přírody (114/1992 Sb.) řeší problematiku tak, že drážní úřad může i na cizím pozemku provádět opatření k zabránění padání stromů či jejich částí na dráhu a k případnému kácení stromů nepotřebuje povolení, pouze je povinen ho předem orgánu ochrany přírody oznámit. Tato úprava se jeví jako dostatečná a funkční. Přesto se pan poslanec Feranec snaží možnost kácení dřevin kolem dráhy ještě zjednodušit a rozšířit. Pravda, ustanovení obdobné jeho návrhu je dnes již v energetickém zákoně, zásadní rozdíl je však v tom, že energetické sítě mají jasně vymezený koridor, zatímco oprávnění provozovatele dráhy nařídit kácení je postaveno velmi obecně, na jakýkoli strom, který by teoreticky mohl provoz na dráze ohrozit. Což v případě svahu nad železnicí mohou být i stromy vzdálené stovky metrů od dráhy. Představte si, že máte na svahu nedaleko železnice starý sad, a najednou vám přijde dopis, že jste povinni sad vykácet. Neuděláte-li to, najede tam firma objednaná železniční správou a pokácí ho sama.

Ještě mnohem dál jde návrh paní poslankyně Matušovské. Nejen, že kácet takovéto stromy správci dráhy neumožňuje, ale přímo nařizuje, ještě toto kácení zcela vyjímá z kompetence orgánů ochrany přírody. Správce dráhy samozřejmě netuší, na kterém stromě hnízdí kriticky ohrožený pták a ve kterém zimují netopýři. Pokud padne povinnost kácení i jen oznamovat, ani se to nedozví, nebude možnost najít optimální způsob, jak zajistit bezpečnost železnice a zároveň ochranu cenné přírody.

Navzdory všem proklamacím o nezbytnosti stromů pro adaptaci na klimatickou změnu, opět se dostáváme do situace, kdy strom je považován za nepřítele. Co na tom, že doprovodná zeleň podél komunikací výrazně snižuje vliv dopravy na okolí včetně obydlených území. Prostě to vykácíme a raději postavíme podél dráhy obludné betonové stěny!

Český svaz ochránců přírody zásadně nesouhlasí s pozměňovacími návrhy drážního zákona z pera pana poslance Ferance a paní poslankyně Matušovské a prosí Poslaneckou sněmovnu, aby tyto pozměňovací návrhy zamítla.

Bližší informace: Karel Kříž, místopředseda Českého svazu ochránců přírody – 777 800 458