Na okraji Pozořic u Brna vystupuje mezi poli zajímavý pahorek. Je to Poustka, kopec pojmenovaný podle poustevníků, kteří zde na lichtenštejnském panství žili v 18. století. V minulosti zde bývaly pastviny, na mezích aleje třešní a ořešáků. Ve druhé polovině 20. století přestala být lokalita hospodářsky užívána a postupně začala upadat. O její záchranu se během posledních pár let zasazuje místní organizace ČSOP. Díky ní se toto místo opět probouzí a láká k posezení a zamyšlení, tak jak tomu bylo před lety. Právě dnes byla tato lokalita zpřístupněna veřejnosti.

Když se před pěti lety začaly na Poustce objevovat první černé skládky, rozhodli se zdejší členové Českého svazu ochránců přírody toto místo revitalizovat. „Této odstrašující situaci jsme chtěli zabránit a připravili jsme spolu se sdružením ekologické výchovy Větřák Pozořice revitalizační plán na záchranu Poustky,“ říká Aleš Tinka, jeden ze členů místní organizace ČSOP.   Vznikl tak plán péče a studie využití této lokality. V roce 2008 byla provedena obnova lučního společenstva na první terase a odstraněny černé skládky. V roce 2009 bylo toto místo a plány na revitalizaci představeny veřejnosti v rámci celostátní akce Setkání s přírodou.
Nyní v říjnu roku 2010 byla otevřena naučná stezka Poustka s pěti zastaveními (Příroda, Ptactvo, Geologická minulost, Poustevnictví, Vývoj krajiny). Každé zastavení s pěkným výhledem do krajiny je vždy doplněno lavičkou a odpadkovým košem. Poustka je od roku 2000 evidována jako významný krajinný prvek s pestrými přírodními společenstvy. Naučná stezka má zdůraznit jedinečnost tohoto místa a zachovat jeho hodnoty i pro budoucnost. Jistě bude i vítanou pomůckou pro zdejší učitele a jejich žáky, neboť škola se nachází přímo pod kopcem. Další revitalizační kroky by měly vést k obnově pastvin a zvýšení biodiverzity bylinného a hmyzího společenstva. Kromě pestré přírody jsou zde kouzelné výhledy, například na východ slunce nad Hostýnskými vrchy či naopak na pozořický kostel při slunečním západu.

Lokalitu v sobotu  23. 10. 2010 zpřístupnil veřejnosti ČSOP Pozořice za přispění generálního partnera ČSOP, NET4GAS, s.r.o, v rámci projektu „NET4GAS. Blíž přírodě.“ Cílem tohoto projektu je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Kontakt na realizátora:                                             

Aleš Tinka:ZO ČSOP Pozořice, tel: 607 766 484, email: