Pozemkové spolky z celé republiky se setkají na Jihlavsku

(Praha, Štoky 3. 4. 2014) První dubnový pátek a sobotu se ve Štokách mezi Havlíčkovým Brodem a Jihlavou sejdou zástupci pozemkových spolků na tradičním výročním setkání.
Na účastníky čekají nejen praktické i inspirativní přednášky, ale i možnost vyměnit si zkušenosti a nápady související s péčí o přírodu a krajinu i kulturní dědictví v různých koutech naší země. Na konkrétní příklady se podívají i do terénu.  
Výroční setkání bude tentokrát ve znamení mokřadů, jak už napovídá sám název hostitelské organizace, jíž se stal letos Pozemkový spolek Mokřady, který se se zabývá zejména praktickou péčí zvláště o dlouhodobě neobhospodařovaná a zarůstající podmáčená území, převážně v kraji Vysočina.
Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o cenné přírodní lokality i historické památky prostřednictvím jejich vlastnictví či dlouhodobého právního vztahu k nim (např. nájmu, věcného břemene). V současné době u nás působí 61 akreditovaných pozemkových spolků, které pečují o 564 lokalit po celé České republice.
Podrobné informace o pozemkových spolcích, včetně přehledu lokalit a objektů, o něž pečují, naleznete na: pozemkovespolky.csop.cz.