Poznej a chraň naši přírodu! – semináře ČSOP pro veřejnost

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) potřebuje spolupracovat s veřejností v oblasti ochrany přírody v řadě aktivit. Účinně chránit přírodu může každý, ale musí o tom vědět. Série seminářů pro veřejnost ČSOP zahajuje v těchto dnech. Proběhnou na celém území České republiky, poslední se uskuteční na konci ledna. Semináře jsou podpořeny v rámci Národního programu životní prostředí Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR..

 Český svaz ochránců přírody je u nás největší neziskovou organizací zaměřenou na ochranu přírody a krajiny. Řeší – většinou prostřednictví svých základních organizací – široké spektrum ochranářských témat.  Mnohá z nich ale nejsou řešitelná bez podpory široké veřejnosti. Nemusí jít jen o podporu finanční. Například, pokud by se veřejnost uměla chovat ke zvířecím mláďatům, významně by ubyla práce ochráncům přírody v záchranných stanicích. Pokud by veřejnost věděla, jak může pomoci divokým zvířatům na svých zahradách, velmi by se zmenšil problém ubývání některých druhů živočichů, ale třeba také problém zadržování vody v krajině.

28 seminářů, které ČSOP nachystal, proběhne ve všech krajích ČR. Semináře jsou koncipovány tak, aby se účastník dozvěděl kromě úvodní části zaměřené komplexně na to, proč chránit naši přírodu, o dalších minimálně dvou tématech. Seznam všech proběhlých a připravovaných seminářů je možné sledovat na adrese www.csop.cz/poznejachran. Semináře budou probíhat do konce ledna 2018 a jejich termíny jsou na webu průběžně doplňovány.

 Už tento čtvrtek 7.12. se uskuteční semináře v Děčíně a Boru u Skutče – tématy budou Jak pomoci volně žijícím živočichům v nouzi a podpora divokých zvířat na našich zahradách. Další seminář na stejná témata bude 14.12. v Ústí nad Labem, ve stejný den pak ve Vimperku bude ČSOP informovat o tom, jak se správně postarat o přírodně cenné lokality.