Práce na strategii ČSOP pokračují

Pracovní tým se zúčastnil workshopu v středisku ekologické výchovy na Balinách, kde se členové dva dny intenzivně věnovali plánovací části. Cílem bylo naformulovat hlavní cíle a opatření, k dalšímu projednávání.

Za podporu tvorby Strategie ČSOP děkujeme Nadaci ČEZ.