Řada lidí cestuje do zahraničí za tamní krásou nedotčené přírody a pro mnohé z nich se snem stala návštěva exotických pralesů. Málokterý turista ale tuší, že do pralesa se může vypravit i tady u nás. Zájemci nebudou potřebovat letenku jako spíš dobré boty a chuť toulat se.

Národní přírodní rezervace Žákova hora se nachází, na Vysočině, nedaleko Žďáru nad Sázavou. Dnes je zařazena také mezi lokality evropského významu v soustavě Natura 2000. Historie ochrany zdejšího pralesovitého porostu sahá však až do roku 1929. Tehdy se majitel panství, hrabě Zdenko Radslav Kinský, rozhodl uchovat charakter a atmosféru pralesovitého lesa pro budoucí generace.

Na jeho myšlenku navázala místní Základní organizace Českého svazu ochránců přírody, která okolo Žákovy hory vybudovala naučnou stezku. Její trasa měří 2,6 km a tvoří ji deset panelů s  informacemi o přírodě a historii Žákovy hory. Stezka byla pro veřejnost slavnostně otevřena druhou listopadovou sobotu a návštěvníci se mají rozhodně na co těšit.

Přirozené lesní prostředí rezervace hostí široké spektrum rostlinných a živočišných druhů. Na této lokalitě byl zaznamenán výskyt až 367 druhů hub, roste tu krásný a chráněný lýkovec jedovatý, či vzácný mech dvouhrotec zelený. Za své bydliště si toto místo vybrali např. tesaříci a střevlíci, datlové, puštíci a další.
Část naučné stezky vede přes les, který je důsledně ponecháván samovolnému vývoji, tedy funguje zcela bez zásahu člověka. V lese tak narazíme na „lesní dědečky“ v podobě majestátných smrků, buků a javorů klenů, ale i na přirozenou omladinu, vytvářející novou generaci pralesa. Pralesovitý charakter dotváří množství pahýlů a vývratů porostlých mechy a choroši. „Rezervace slouží kromě zachování genofondu původních lesních dřevin jako důležitý objekt vědeckého výzkumu zákonitostí vývoje lesa a je zařazena do databanky přirozených lesů ČR,“ uvedl předseda ZO Žďár nad Sázavou Lubomír Dajč.
Naučná stezka se nachází 12 kilometrů od Žďáru nad Sázavou a pro návštěvníky je nejdostupnější z obce Cikháj. Na stezku dovede zájemce modrá trasa KČT.

V sobotu 13. 11. 2010 tuto naučnou stezku zpřístupnila veřejnosti Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ve Žďáru nad Sázavou ve spolupráci se Správou CHKO Žďárské vrchy za přispění generálního partnera ČSOP, NET4GAS s.r.o, v rámci projektu „NET4GAS. Blíž přírodě.“ Cílem tohoto projektu je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Bližší informace:

Petr Stýblo, tel.: 602 395 473,e-mail:

Lubomír Dajč, tel.: 724 008 464, e-mail: