Pražskou Ekologickou olympiádu vyhrál tým sdružení Arachne

(Praha, 11. 11. 2013) O uplynulém víkendu proběhlo pražské krajské kolo již 19. ročníku Ekologické olympiády, soutěže středoškolských týmů zaměřené na environmentální problematiku, ekologické vztahy, ochranu přírody a životní prostředí. Pořadatelem krajského kola bylo Sdružení mladých ochránců přírody Českého svazu ochránců přírody, spolupořadatelem a hostitelem Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity. 

Znalosti a dovednosti dvanácti tříčlenných týmů prověřil nejen teoretický test, ale především série praktických úkolů souvisejících s tématem letošního ročníku soutěže, kterým je Obnova a rekultivace. Svou praktickou týmovou částí je Ekologická olympiáda mezi obdobnými soutěžemi zcela ojedinělá. Stejně důležitou roli jako odborné znalosti tak hrají i týmová spolupráce, schopnost hledat neotřelá řešení a dovednost prezentovat výsledky své práce v písemné i ústní podobě. Letošním úkolem bylo zachytit současný stav vymezené části příměstské krajiny (vymezená část Prahy – Suchdola) a navrhnout kroky k jeho zlepšení (druhová rozmanitost, odstranění invazních druhů rostlin, atd.)

Nejlépe si se všemi zadanými úkoly poradili studenti reprezentující občanské sdružení Arachne – Klára Daňková, Lucie Studená a Jasna Simonová, kteří získali 134,5 bodu ze 160 možných. Druhé místo vybojovali studenti Gymnázia Botičská, třetí místo patří Gymnáziu Budějovická. Poblahopřát je nicméně nutno všem zúčastněným za jejich výsledky při plnění úkolů vysoce přesahující svou náročností středoškolskou úroveň. Studenti měli jedinečnou šanci poprat se také se svou nervozitou a vyzkoušet si jaké je to stát se svým projektem před porotou složenou mimo jiné i z vysokoškolských vyučujících.

Spoluvyhlašovatelem Ekologické olympiády je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Letošní ročník probíhá díky spolupráci s Lesy České republiky, s. p. a NET4GAS, s. r. o.

V případě zájmu o bližší informace o soutěži kontaktujte prosím jejího koordinátora ze Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP:

Jaroslav Síbrt

tel: 775 724 545

e-mail:

Informace o soutěži najdete na internetových stránkách www.ekolympiada.cz