Předjaří ve starých sadech a ovocných alejích

Český svaz ochránců přírody nelení ani v době vegetačního klidu. V sadech a alejích starých odrůd jsme se věnovali odběru roubů dnes už vzácných odrůd, zimnímu řezu ovocných stromů a nezbytné udržovací péči o sad.

Podle předchozích mapování víme, ve kterých lokalitách rostou zajímavé staré odrůdy ovocných stromů, které už nejsou běžně pěstovány a nejsou dostupné ani v ovocných školkách. Mnohdy to jsou již dožívající staré stromy a naším zájmem je zachránit jejich genofond a znovu je vrátit české krajině, jejíž byly po staletí součástí a kde plnily svou krajinotvornou funkci.

Z toho důvodů proběhl z vytipovaných stromů odběr roubů, které budou následně naroubovány na mladé semenáče a zapěstovány ve vybraných genofondových plochách.  Odběr probíhal v několika místech ČR. Vzácné odrůdy byly odebrány i v Praze ve starých sadech na Petříně, na Vrchu Třešňovka na Jarově, ale také v ovocných alejích v Dubči, kde je plánována výstavba dálničního přivaděče.

Při zimní údržbě stromů bylo třeba udělat nezbytnou prořezávku ovocných stromů. V rámci dobrovolné pracovní výpomoci na několika lokalitách byl nejprve vysvětlen a předveden vhodný způsob postupu a jednotlivci pak provedení řezu zvládali velmi dobře. U mladších stromů byl kladen důraz na správné zapěstování koruny ovocného vysokokmenu, u starších stromů naopak na zmlazení koruny pro povzbuzení růstu a plodnosti. U některých stromů bylo nutno postupovat pomocí stromolezecké techniky.

V menším měřítku ještě proběhla dosadba ovocných starých odrůd v několika genofondových plochách, kde to umožňovaly volné pozice, a to zejména v Doubí u Karlových Varů či na Chotobuzi.

Neméně důležitá v péči o staré sady je i správná údržba bylinného patra. Do těchto prací se zapojují např. rodinné týmy, pro něž je pohyb na čerstvém povětří a přispění smysluplné aktivitě vítanou změnou od školních aktivit či pracovních povinností. Takové příležitosti jsou v některých sadech v obytných zónách, třeba v areálu Břevnovského kláštera, které běžně slouží veřejnosti k odpočinku a relaxaci, ale aktivním zapojením do péče vzniká k lokalitě a místním stromům mnohem bližší vztah a chuť dozvědět se o starých odrůdách víc.

Bližší informace k tématu starých odrůd ovoce je možné získat na webových stránkách www.stareodrudy.cz a www.csop.cz či na dalších akcích programu ČSOP Oživení starých odrůd, jehož generálním partnerem je Nadační fond Sberbank.

Program dále podpořili: Hlavní město Praha a Městská část Praha 4, Lesy České republiky, s.p., generální partner Národního programu Ochrana biodiverzity, Nadace Ivana Dejmala, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství.

Ing. Kateřina Štrossová, Ing. Martin Lípa, Český svaz ochránců přírody

tel. 222 516 115, 777 086 620

foto ke stažení: https://www.zonerama.com/Tradicniodrudyovoce/Album/7095506