Předjarní pomoc Chmelišti. Valník odpadků i nová tůň.

O víkendu proběhla brigáda v bývalé cihelně Chmeliště na Kutnohorsku.

Opuštěná cihelna u obce Chmeliště na Kutnohorsku je přírodně velmi zajímavým místem s několika
jezírky a mokřinami. Žije tu mimo jiné 26 druhů vážek či sedm druhů obojživelníků, roste masožravá
bublinatka. Před zavezením v rámci plánované rekultivace cihelny lokalitu před osmi lety zachránili
dárci veřejné sbírky Místo pro přírodu, kteří umožnili její výkup do vlastnictví Českého svazu
ochránců přírody. O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Denemark.

Černé skládky jsou věčným problémem podobných „opuštěných“ míst. Opět bylo odvezeno
odpadků, že se nevešly ani na přívěsný vozík. Nechyběly mezi nimi staré televize či hromada
dlaždiček. Většina živočichů zde žijících má ráda světlo. Proto byly na některých plochách vyřezány
náletové dřeviny a posekána loňská stařina. A obnoveno bylo i několik již zazemněných tůní. Na
příchod jara je tedy vše připraveno!

Obnovu tůní zajistil zdarma se svým bagříkem Jiří Král z Kutné Hory. Poděkování však patří i všem
ostatním, kdo se brigády zúčastnili. Podrobnější informace najdete na webových stránkách spolku
Denemark http://denemark.jidol.cz.

Poznámky:
Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených
přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 15 let se takto díky
finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již přes 130 hektarů pozemků. Přispět
na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší
informace na www.mistoproprirodu.cz a na facebooku Místo pro přírodu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě
vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot
takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice na
šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí
pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Bližší informace na
http://pozemkovespolky.csop.cz

Spolek Denemark je neziskovou organizací, chránící přírodu na Kutnohorsku. Vedle cihelny
Chmeliště pečuje i o mnohá místa v údolí Vrchlice, staré sady na Kaňku či několik naučných stezek
v okolí Kutné Hory, pořádá přednášky a komentované vycházky, ale i různé společenské a kulturní
aktivity, jako třeba Sousedský jarmark či Ekofilm. Webové stránky spolku: http://denemark.jidol.cz