Přerovská záchranná stanice vstoupila do Národní sítě.

Národní síť záchranných stanic, koordinovaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP), sdružuje nejkvalitnější subjekty zabývající se odbornou pomocí handicapovaným zvířatům. V pořadí už 29. členem této sítě se v těchto dnech stala záchranná stanice ORNIS při Muzeu Komenského v Přerově.

Záchranná stanice Ornis má v rámci Národní sítě přidělené území Přerovska (ORP Přerov). Na něm je povinna postarat se o jakékoliv lidmi nalezené divoké zvíře v nouzi.  Veřejnost může pracovníky této stanice kontaktovat na pohotovostních telefonech 581 219 910 a 724 947 543.

Přerovský Ornis není v záchraně zvířat žádným nováčkem. Vždyť v loňském roce poskytli pomoc celkem 199 živočichům, především ptákům. Dokonce se jim podařilo odchovat a následně vypustit do přírody ze zničeného hnízda vypadlá mláďata ledňáčků. Výzkumu a ochraně ptáků se Ornis v Přerově věnuje již více než 70 roků!