Přežijí mravenci na Strážišti?

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ročně realizuje více než 100 projektů v oblasti ochrany druhové rozmanitosti, na které Lesy ČR (LČR) přispívají částkou 1 milion korun. Spolupráce ČSOP a LČR při ochraně biologické rozmanitosti probíhá i v rámci tradičního programu Formica. Cílem programu je biologická ochrana lesa prostřednictvím lesních mravenců. V lokalitě Strážiště v Českém středohoří se například letos bojuje o záchranu 220 mravenišť. Bez pomoci dobrovolníků ze základní organizace ČSOP Jižní Karolína a místních lesníků by tato unikátní mraveniště zanikla. Na tento projekt Lesy ČR přispěly jen v letošním roce částkou téměř 80 tisíc korun.

V Českém středohoří, v listnatých lesích, mezi obcemi Velké Žernoseky, Libochovany a Kamýk, najdeme kopeček jménem Strážiště. V řídkých březových lesích zde můžeme objevit velmi významnou kolonii mravenců lesních Formica rufa. Tento druh mravence většinou kolonie nevytváří, ale zde z neznámých důvodů učinil výjimku. V těch nejvitálnějších mraveništích dokonce žije až milion mravenců! V roce 2009 však zdejší kolonii mravence postihla katastrofa. Při kontrole bylo zjištěno, že je zničeno skoro 90% všech mravenišť. Hlavním viníkem byla nejspíš přemnožená černá zvěř. I přesto se mravenčí kolonie pomalu vzpamatovává, obnovuje stará a vytváří nová hnízda. Na základě zjištěných skutečností se rozhodli ochránci přírody společně s lesníky mravencům pomoci. Hnízda oplotí, aby se k nim  divoká prasata nedostala, prosvětlí stanoviště, aby měla více světla a tepla a odstraní okolní vegetaci, která mraveniště zavlhčuje. Tím podpoří jejich další přežívání.
Spolupráce mezi Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) a Lesy České republiky (LČR) je dlouhodobá – letos probíhá již 12. rokem.   Uskutečňuje se jak na poli praktické ochrany přírody, tak na poli ekologické výchovy. Spolupráce lesníků a ochranářů na konkrétních lokalitách a projektech se však datuje již od vzniku ČSOP v roce 1979.

KONTAKTY

Pavel Měkuta
ZO ČSOP 33/03 Jižní Karolína
tel: +420 723 488 273
e-mail:

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
tel.: +420 724 813 301
E-mail: