Přijďte pomoci vzácné přírodě Prostějovska!

Chcete jeden prázdninový víkend strávit v partě lidí majících rádi přírodu a pomoci s péčí o cenné přírodní lokality? Jednu z možností máte příští víkend, 14. – 16. srpna, na pomezí Prostějovska a Vyškovska.

V České republice jsou stovky přírodně zajímavých lokalit, které leží mimo „hledáček“ státní ochrany přírody. O mnohé z nich pečují pozemkové spolky, nestátní neziskové organizace úzce spolupracující s vlastníky. A také s dobrovolníky z řad široké veřejnosti, neb sami členové pozemkových spolků na vše nestačí. Jednou z již tradičních letních dobrovolnických akcí je Managementový tábor Ondratice, pořádaný Českým svazem ochránců přírody Hořepník.

Když členové Hořepníku do končin jihozápadně od Brodku u Prostějova před téměř deseti lety zavítali poprvé, našli zde křovinami a stařinou zarostlé stráně. Jen zkušené oko v nich dokázalo odhalit velmi cenné, avšak zanikající lokality řady vzácných teplomilných druhů rostlin a živočichů. Díky dohodě s vlastníky pozemků a každoroční intenzivní práci dnes tato místa patří mezi přírodní perly jižního Prostějovska. Práce je zde však stále dost. I letos se proto dobrovolníci sejdou na jeden víkend u Ondratické pískovny, aby vzali do rukou pily, křovinořezy a hrábě. Chcete-li se přidat, budete vítáni! Pořadatelé pouze prosí, aby se zájemci kvůli optimálnímu rozvržení prací, zajištění nářadí a jídla přihlásili předem buď telefonem (776 799 288) nebo e-mailem (). Bližší informace naleznete na webových stránkách www.csophorepnik.estranky.cz.

Akce se koná v rámci programu Českého svazu ochránců přírody „Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků v ČR“, který byl finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí.