Princ Jasoň přebývá na Skalce!

V oblasti Moravskoslezských Beskyd se nachází přírodní rezervace Skalka, která ukrývá zbytky přirozené jedlobučiny místy pralesovitého charakteru.  Právě v jejím okolí je možné navštívit prince Jasoně.  Nejedná se však o prince z pohádek, ani toho s opravdovým šlechtickým titulem. Je to princ motýlí, kriticky ohrožený jasoň dymnivkový. V lese, který si může žít „po svém“a který vytváří oázu pro řadu chráněných druhů zvířat, byla první listopadovou středu slavnostně otevřena naučná stezka, seznamující návštěvníky s touto jedinečnou oblastí.

Přírodního bohatství Skalky, která se nalézá nedaleko Kunčic pod Ondřejníkem, si všiml Český svaz ochránců přírody a rozhodl se ho citlivě zpřístupnit veřejnosti formou naučné stezky.  Od středy se tak mohou návštěvníci dozvědět z deseti panelů, jaké druhy ohrožených živočichů a rostlin se zde vyskytují. Součástí stezky jsou i dvě odpočívadla.
Za svůj domov si toto místo, kromě motýlího prince, vybrala i řada druhů plazů, např. ještěrky, slepýši a užovky. Hnízdí  také ohrožení ptáci – sýc, holub doupňák jeřábek, pěnice, strakapoud a krahujec.
Naučná stezka tvoří desetikilometrový okruh kolem vrcholu Skalka cest, kter je celoročně intenzivně využívána pro pěší turistiku, cykloturistiku a běžecké lyžování. Milovníky procházek a přírody dovedou na stezku turistické značky KČT.
Lokalitu ve středu 3. 1. 2010 zpřístupnil veřejnosti ČSOP Onyx za přispění generálního partnera ČSOP, NET4GAS, s.r.o, v rámci projektu „NET4GAS. Blíž přírodě.“ Cílem tohoto projektu je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti. Na realizaci naučné stezky se finančně podílel i Moravskoslezský kraj.

Bližší informace:

Mgr. Roman Barták,  Základní organizace ČSOP Onyx, tel.: 724 104 976,  e-mail:
Mgr. Lucie Matulová, Kancelář ústřední výkonné rady ČSOP, tel.: 731 760 872, e-mail: