Připravte si hrábě, kosy nebo jen své ruce a věnujte svůj víkend přírodě!

Příroda vyžaduje pravidelnou péči, ať už je to kosení, hrabání, výsadby dřevin nebo naopak odstraňování náletů. A pak je pro ochránce přírody často každá dobrovolnická ruka dobrá. Na druhou stranu se najde naštěstí stále dost lidí, kteří takové akce vyhledávají a ve volném čase rádi přírodě pomůžou. Ať už pro pocit z dobře vykonané práce, setkání se spřízněnými lidmi, nebo příjemně strávený čas venku v přírodě. Všem těm vychází Český svaz ochránců přírody vstříc a v kampani Víkend pro přírodu nabízí pro organizátory akcí možnost své akce propagovat a zájemcům z řad dobrovolníků vhodné akce najít – to vše na zbrusu novém webu akce www.vikendproprirodu.cz .

Zájemci tak mohou díky kampani a webu Víkend pro přírodu získat přehled o plánovaných dobrovolnických akcích a mohou si zvolit pro sebe ty nejvhodnější, podle termínu konání, místa konání, nebo třeba podle zaměření. A rovnou se i spojit i s organizátory akcí. Těm zas kampaň pomůže přilákat dostatek dobrovolníků.

„S kampaní jsme začali již před časem, letos se nám na projekt podařilo získat finanční podporu, a tak doufáme, že se nám podaří jej masivněji prosadit mezi lidmi a účast na akcích bude jednou z oblíbených aktivit rodin a dobrovolníků,“ říká koordinátorka projektu Kateřina Paličková.

První z nahlášených akcí se bude konat již na začátku května a další postupně přibývají. Akce Víkendu pro přírodu jsou zaměřené na práci v přírodě a pro přírodu, nejčastější činností je tak hrabání či kosení luk a sázení stromů, keřů apod. Jsou určeny všem, kteří mají chuť a čas se zapojit, na mnoha akcích je navíc i doprovodný program v podobě exkurzí, přednášek nebo třeba opékání buřtů na ohni. Akce pořádají základní organizace Českého svazu ochránců přírody a pozemkové spolky. „O své lokality se staráme zhruba pět, o některé ale už deset let a jeden z našich táborů má dokonce 30letou tradici. Bez dobrovolníků by se naše práce neobešla, a proto velmi vítáme možnost propagace našich táborů prostřednictvím projektu Víkend pro přírodu. Protože dobrovolníků nadšených do ochrany přírody není nikdy dost.“ říká Roman Kalous, organizátor jedné z akcí. „Tak neváhejte a využijte svůj čas smysluplně, najděte si svoji akci na www.vikendproprirodu.cz a věnujte svůj Víkend pro přírodu i vy,“ dodává Kateřina Paličková.

Projekt Víkend pro přírodu v roce 2021 podpořilo Ministerstvo životního prostředí.