Příroda je zas o něco čistší

Do jarního kola 18. ročníku kampaně Ukliďme svět! (Clean Up the World) se letos přihlásilo 140 organizací. Podle zatím získaných výsledků se do úklidu zapojilo 9 500 dobrovolníků, z toho 8 000 dětí. Z volné přírody se podařilo sesbírat 65 tun odpadu.

Do celosvětové kampaně Clean Up the World, kterou u nás tradičně koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), se přihlásily základní a mateřské školy, základní organizace ČSOP, městské a obecní úřady a další neziskové organizace. Dobrovolníci od jara uklízeli odpadky podél turistických cest a v okolí obcí, čistili koryta vodních toků a jejich břehy, likvidovali černé skládky, apod.

Mimo jiné se ve spolupráci se střední školou v Údlici podařilo vyčistit od odpadků část řeky Ohře, bylo využito 58 kanoí a 8 raftů a z řeky bylo vytaženo přibližně 6 kontejnerů odpadků. K největším úlovkům vytaženým z řeky patřily dva malé trezory, kuchyňský sporák na uhlí, lednice a samozřejmě spousty pneumatik.

Na mnoha místech byly tyto aktivity spojeny s dalšími kulturními akcemi – výstavami, soutěžemi, výsadbou zeleně nebo posezeními u táborového ohně.

Děkujeme všem dobrovolníkům, organizacím a sponzorům, kteří se do této kampaně zapojili!

Více informací naleznete na: www.csop.cz/uklidmesvet

Generálním partnerem této akce je Nadační fond Veolia.

Kontakt:
Tereza Vláčilová, tel. 222 516 115, e-mail:
Český svaz ochránců přírody