Příroda volá: „Pojďte ven!“

Návštěva orchidejové louky, stopování netopýrů, výprava do pralesa…to je pouze malý výběr z programu úspěšné kampaně Setkání s přírodou, kterou pořádá třetím rokem Český svaz ochránců přírody. Setkání začínají již tento víkend.

Ve dnech od 10. do 19. června 2011 se budou moci zájemci z řad veřejnosti vydat na sedmnáct přírodovědně zajímavých míst.  Výlety a exkurze budou doplněny o zajímavé pohledy a komentáře zasvěcených průvodců.  Těmi jsou samotní členové ČSOP, kteří vybrali lokality, na kterých bude možné vidět vzácné rostliny a živočichy, seznámit se s důvody ochrany vzácných či ohrožených míst a druhů i se smyslem konkrétních ochranářských aktivit.

Akce jsou zdarma přístupné všem zájemcům a není třeba se na ně předem hlásit. Přehled všech setkání, jejich mapa a další informace ke kampani jsou k dispozici na www.setkanisprirodou.cz.

Akce o tomto víkendu:
Setkání s Feronou aneb nečekaná biodiverzita v postindustriálním lese 10. 6. 2011
Setkání s jilmy 11. 6. 2011
Setkání s Pitkovickou strání 11. 6. 2011
Setkání s upolíny, hadcovými endemity ve Slavkovském lese 11. 6. 2011
Setkání se starými stromy Protivanovska 11. 6. 2011
Setkání s pralesem 11. 6. 2011
Setkání s hořečkem a ovečkami v Radoníně 11. 6. 2011
Setkání s vážkami, obojživelníky a bobrem na Pleši 12. 6. 2011